Arbeid i ekstrem kulde


Island. Foto Johnny Leo Johansen

Riktig bekledning er viktig. Slik bekledning regnes som personlig verneutstyr, og skal bekostes av arbeidsgiveren. (Ref Arbeidstilsynet og AML§).

Info HMF Verneombud og Johnny Leo Johansen. 01.03.2018. Kilde Arbeidstilsynet

Som verneombud kan du stanse arbeidet dersom du mener det ikke er forsvarlig å jobbe der. Montøren kan også selv avbryte arbeid i følge AML.

Opplevelsen av kulde er avhengig av både temperatur, vind og fuktighet. Arbeidsmiljøloven gir ingen temperaturgrenser. Verneombudet kan avbryte arbeidet dersom det mener at temperaturen innebærer umiddelbar risiko for sikkerhet og helse.

Det er inngått enkelte lokale avtaler om at arbeidet stanser ved temperaturer under minus 20°C.

Dersom normalt varmt tøy ikke gir tilstrekkelig vern mot kulden, må arbeidsgiveren stille nødvendig ekstra bekledning til disposisjon. Slik bekledning regnes som personlig verneutstyr, og skal bekostes av arbeidsgiveren. Du kan lese mer om krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i arbeidsmiljølovens § 3-1

Du kan lese mer om særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten i arbeidsmiljølovens § 3-2

Du kan ikke gå hjem

Kortvarig varme- eller kuldebelastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem værsituasjon kan gjøre arbeidet vanskelig eller umulig. Du har likevel ikke rett til å gå hjem av temperaturproblemene alene. 

Ta opp problemet med arbeidsgiver, gjerne via verneombudet eller arbeidsmiljøutvalget. Det kan også være naturlig å kontakte bedriftshelsetjenesten, dersom virksomheten er tilknyttet en slik ordning.

Dersom problemene ikke kan løses på annen måte kan man tilkalle Arbeidstilsynet, som eventuelt kan gi pålegg om tiltak.

Hvordan kle seg mot kulden

Ull og lag på lag er trikset som gjør at du holder deg lettere varm på kalde dager. Tettsittende kler eller klær som stenger fuktighet inne, er ikke å anbefale. Mye av varmetapet skjer fra hodet, så god lue eller tilsvarende er viktig.

Tette godt ved halsen og ha godt fottøy med ullsokker. Votter er bedre enn hansker og plagg som slipper ut fuktighet slik at man holder seg tørr er viktig.

Her kan du finne mer info om hvordan kle deg riktig. 
<< Forrige        65 av 172        Neste >>