Vil ha folkeavstemning


Foto Johnny Leo Johansen

LO er skuffet over at Arbeiderpartiets stortingsgruppe trosset grunnplanet og stemte for EUs tredje energimarkedspakke og går inn for energibyrået Acer.

Tekst og foto Johnny Leo Johansen 05.04.2018. Kilde NRK(NTB)

Rødt har kommet med et forslag i Stortinget : «Stortinget ber regjeringen avholde en rådgivende folkeavstemning om Norge skal slutte seg til EUs energibyrå Acer. Saken utsettes i påvente av resultatet fra folkeavstemningen.»

Splittet

Det er et splittet Arbeiderparti når det gjelder energipakken. Tidligere nestleder Trond Giske i Arbeiderpartiet, er nå tilbake på Stortinget og er imot. Giske valgte å lytte til frustrasjonen ved at partiet går sammen med regjeringen og har tatt parti med fagbevegelsen og grasrota.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe sa ja til at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer.

Det skjedde med én eller to stemmers margin, ifølge NTB.

Kraftpakker

EUs «energimarkedspakker» er et sett med lover og regler som skal gjelde energimarkedene i EU. Disse er gjennom gjennom EØS-avtalen aktuelle for Norge. Norge er derved en del av energimarkedet i EU gjennom rørledninger for gass og kabler for strøm.

Bekymring  

Det er bekymring om opprettholdelse om selvråderetten, kraftindustrien frykter manglende innvirkning på strømprisene og at det vil kunne slå negativt ut for bransjen. Og videre vil kunne føre til arbeidsledighet. Landene som slutter seg til Acer overfører nasjonalt ansvar til EU-byrået.

Den første «pakken» kom i 1996, den andre kom i 2003 og den tredje ble vedtatt i 2009. Acer er en del av den tredje pakken.

Partiet Rødt mener derved at det finnes motstandere av EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer i alle partier og foreslår folkeavstemning om saken.


<< Forrige        58 av 172        Neste >>