Forliksavtale i KoneEtter en meget turbulent periode i heisfirma Kone, er det nå enighet om satsing på å bedre samarbeidsklimaet. 


Tekst og illustrasjonsbildet Johnny Leo Johansen 26.04.2017

Det er blitt avholdt møte hvor klubb og ledelse er blitt enige om en felles uttalelse og videre møter for i fremtiden å kunne bedre samarbeidet og kommunikasjonen. 

Oppsigelsessaken

Det er kommet til forlik ved oppsigelssaken som førte til sterke reaksjoner fra en samlet Heismontørenes fagforening. Det er enighet om en forliksavtale som innebærer at oppsigelse forkastes og at personen som ble utsatt for dette kommer tilbake i jobb. 

Uttalelsen som Kone direktør Erik Johnsen har gitt informasjon om tar sikte på møter med klubben, for å drøfte og fremtidig bedre samarbeidet med klubben.

"For å sikre gode, trygge og lønnsomme arbeidsplasser for hele bedriften, er begge parter avhengig av et godt arbeidsmiljø, kommunikasjon og samarbeidsklima

Klubben og ledelsen er fornøyde med at denne saken har funnet en god løsning, og ser det som et viktig skritt i retning av et bedre samarbeidsklima.

Bedriftes ledelse vil innkalle klubben til et møte hvor man vil drøfte hvordan man for fremtiden kan bedre samarbeid og kommunikasjon. Klubben imøteser innkallingen.

<< Forrige        144 av 172        Neste >>