Fusjonerer


Møte mellom Schindler og Stahl klubben. Foto Johnny Leo Johansen

Schindlers er fusjonert med Stahl. Stahl ble kjøpt opp av Schindler i 1994 og har frem til fusjonen vært drevet som selvstendig bedrift. 

Tekst og foto Johnny Leo Johansen 29.09.2017

Stahl har i dag tre avdelinger; en i Oslo, landavdeling i Bergen og Offshoreavdeling i Bergen. Disse avdelingene blir innlemmet i dagens Schindler avdelinger på samme steder.

Offshore satsningen vil fortsette under Schindler. Schindler vil vokse med ca. femti montører, og vil være landet største med ca. 270 montører. Nå gjenstår arbeidet med å samkjøre de to lokalavtalene, beskriver nestleder i Heismontørenesfagforening(HMF) Alexander Udnes Jordnes, i fagforeningsbladet Heismontøren.

Nedbemanner kontorfunksjoner

Styret i moderselskapet Reber Schindler Heis AS har besluttet å nedbemanne kontorfunksjoner på hovedkontoret i Vennesla og en fusjonering med Schindler Stahl heiser AS. Dette vedtaket har medført at 12 personer, ansatt på hovedkontoret i Vennesla har mottatt sluttpakke og sluttet i Schindler, i følge saken. 
<< Forrige        104 av 172        Neste >>