LøsarbeidersamfunnRegjeringen har forslag for å tette smutthull i lov om bemanningsbransjen. Samtidig åpnes det for midlertidig ansettelse i bransjen. 


Tekst og foto Johnny Leo Johansen 12.04.2018. Kilde Frifagbevegelse.

Arbeidsminister Anniken Hauglie(H) har lagt frem forslaget for Stortinget som skal begrense innleie av arbeidskraft. Senterpartiets Per Olaf Lundteigen reagerer sterkt på at regjeringen samtidig foreslår å gi bemanningsbyråer rett til å kunne ha midlertidige ansatte.

Helt uakseptabelt

– Det betyr at regjeringen for første gang i Norges historie lovfester at bedrifter bare kan ha midlertidig ansatte og ingen fast ansatte. Et slikt løsarbeidersamfunn kan vi ikke ha. Dette er helt uakseptabelt, sier Lundteigen til Frifagbevegelse. 

Regjeringens tidligere forslag møtte omfattende kritikk fra fagbevegelsen og opposisjonen fra Stortinget for ikke å være tilstrekkelige, og ba regjeringen innføre ytterligere innstrammingstiltak.

Må ikke lenger ha faste ansatte

Bemanningsbyråene har bare lov til å ha faste ansatte, men har flere tilfeller operert med såkalte nulltimerskontrakter. Da er ansatte fast ansatt, men uten lønn mellom oppdrag.

Forslaget fra regjeringen nå vil gjøre slike nulltimerskontrakter forbudt, slik også stortingsflertallet ønsket. Samtidig i forslaget er å ikke lenger ha kravet til bemanningsbyråene om at de må ha faste ansatte.

Lundteigen går videre ut mot Hauglie som ikke har fulgt opp ønsket fra stortingsflertallet om at Arbeidstilsynet skal gis hjemmel til å føre tilsyn med innleiebedriften og bemanningsbyrået, og at fagforeninger skal ha innstillingsrett ved bruk av innleie, er begrenset til bygg- og anleggsbransjen.

"Dette skulle gjelde alle bransjer, uttalte Lundteigen.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) beskrives til saken at forslagene balanserer godt arbeidstakernes behov for mer forutsigbarhet og ryddige forhold og bedriftenes behov for fleksibilitet.

Leder i El og IT Forbundet, Jan Olav Andersen, uttalte at disse tiltakene er langt fra nok for å få bukt med problemene med bemanningsbransjen.

<< Forrige        55 av 172        Neste >>