Statnett med løsning


Illustrasjonsbilde. Foto Johnny Leo Johansen

Statnett avslørte selv at arbeidere hos en underleverandør hadde arbeidskontrakter med svært alvorlige mangler. De har nå fått på plass en fullstendig løsning for disse bosniske arbeiderne. 

Tekst og illustrasjonsbilde Johnny Leo Johansen 21.09.2017. Kilde Statnett.

Statnett avdekket at en underleverandør hadde arbeidskontrakter med svært alvorlige mangler. Det var kontrakter hvor arbeiderne har måtte innbetale deler av sin lønn til den bosniske arbeidsgiveren UMEL.

Får tilbakebetalt lønn og rettshjelp

Den kanadiske entreprenøren Valard Construction har forpliktet seg til at arbeiderne får tilbakebetalt all lønn de har innbetalt til denne arbeidsgiveren og arbeiderne dette gjelder er lovet videre langsiktige arbeidskontrakter hos Valard. De vil få rettshjelp til å løse seg fra kontrakten med UMEL og Valard vil også heve sin kontrakt med selskapet.

Vil jobbe tett med fagforeningene

Statnett beskriver på sin nettside at de stiller strenge krav til lønns- og arbeidsvilkår og et detaljert etisk regelverk knyttet til sine kontrakter med leverandører og entreprenører.

Statnett skriver videre at de nå vil vurdere muligheten for å sikre seg enda bedre kontroll med lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte hos sine leverandører, spesielt når selskapet ansetter arbeidere som er innleid fra andre selskaper.

"Denne saken har vist at vårt regel- og kontrollverk fungerer, men også at utfordringene er store innen dette feltet. Vi vil derfor se på hvordan vi kan bedre og effektivisere den løpende kontroll- og oppfølgingsvirksomheten i prosjektene slik at avvik kan forebygges og eventuelt avdekkes på et tidlig tidspunkt. Vi kommer til å ha en tett dialog med fagforeningene i dette arbeidet, varsler konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Forholdene ble meldt til Arbeidstilsynet og blir videre fulgt opp. << Forrige        107 av 172        Neste >>