Støtte til montørklubben på Kone
Tekst: Bjørn Tore Egeberg 080317
Foto: Tor Erik Lundberg

Klubben får støtte. EL og IT distrikt Oslo og Akershus, Elektromontørenes Fagforening, Heismontørenes Fagforening og IKT-bransjens fagforening deltok på markering foran Kone i dag, 8.mars..

Nestleder Alexander Jordnes i Heismontørenes Fagforening holdt appell og sa blant annet:

Vi er her for å markere at klubben ikke står alene i kampen mot det nye fryktregimet på Kone. Hele bransjen står bak klubbens innsats for å forsvare medlemmene.

Å kaste tillitsvalgte i heisbransjen løser ingen problemer - men eskalerer dem.

Konflikten kan ikke løses uten samarbeid, men da må også bedriftsledelsen ta til fornuft. Så Erik Johnsson og Per Even Kristiansen: Stopp jaget etter enkeltpersoner. Slutt å la NHO gjøre jobben for dere!


<< Forrige        156 av 172        Neste >>