Støtteerklæringer til de streikene heismontørene på Orona

 

23.05.18 tekst: Tor-Erik Lundberg og Markus Hansen foto: skjermdump

Opprop fra fagforeninger som ønsker å vise sin støtte til de streikene heismontørene på Orona strømmer inn.

 Medlemmene på Orona takke for all støtte i kampen for at de skal få ta del i den landsomfattende tariffavtalen til bransjen forøvrig. 

Dette mens bedriften kjemper innbitt mot opprettelse av tariffavtale, og hevder at en lokal husavtale er moderne, mens tariffavtale er håpløst gammeldags. De skyr AFP-ordningen, og forsøker å skremme de ansatte med at bedriften ikke har økonomi til å bære ordningen. I tillegg «informeres» de ansatte av bedriftsledelsen om at ordningen kommer til å bli avviklet i nær framtid.

Kampen som føres fra Oronaklubben sin side er ikke bare en kamp for tariffavtaler og mot sosial dumping. Det er også en kamp for en styrket fagbevegelse. En seier vil være en seier for hele fagbevegelsen. Vil din klubb eller forening vise sin støtte så send støtteerklæring til foreninga(@)heis.no

Nedenfor ser du et utdrag fra støtteerklæringer som er kommet inn til nå.

#


#


#

#

#####


#


#


#

#


#


#


#

#

#

#

#
###


##


#
####


#####


##


#
#
#


###


#####


###


##


####


#


########


####
#
#

#
#
#
##
#
##

<< Forrige        42 av 172        Neste >>