Streiken har bred støtte


Illustrasjonsbilde. Foto Johnny Leo Johansen

Etter at NNNs medlemmer på Norse Production gikk ut i streik, er det mange som har sendt sine støtteerklæringer.

Tekst  og illustrasjonsbilde Johnny Leo Johansen 14.09.2017. Kilde NNN og Frifagbevegelse.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds medlemmer i Norse Production AS på Sotra er tatt ut i streik for å oppnå tariffavtale og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår.

Tar avstand fra Norse productions bruk av polske lønninger og polske arbeidsvilkår i norsk fiskeindustri.

I allmenngjøringsprosessen ble Sekkingstad og Norse production brukt som eksempel på sosial dumping som gjorde det nødvendig å allmenngjøre tariffavtalen for fiskeforedlingsbedrifter. 

Hverken Sekkingstad eller Norse production er medlemmer i NHO og Sjømat Norge, og er derfor i utgangspunktet ikke en del av det organiserte arbeidslivet.

Streikebryteri

Norse Production har en turnusordning hvor de ansatte har 5 uker på arbeid og tre uker fri. Etter at streiken startet mener klubben at det er 10 personer som har startet sin sjette uke, og tre personer som har måttet avbryte sin friperiode.

– Dette oppfatter vi klart som streikebryteri, og ber Norse Production om å begrense seg med tanke på fremtiden, sier Jarle Wilhelmsen, 2. nestleder i NNN.

NNN melder at 14 innleide fra bemanningsbyrået Eterni Norge AS, medlem av NHO Service, har erstattet flere av de streikende ansatte hos Norse.

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service beskriver i  tilbakemelding til NNNs leder Jan-Egil Pedersen, at det er innleiebedriften sitt ansvar at de leier inn i tråd med gjeldende regler.

– Jeg er sjokkert over tilbakemeldingen fra NHO Service, dette er en total ansvarsfraskrivelse som indirekte nå aksepterer streikebryteri, sier Jan-Egil Pedersen i sak på Frifagbevegelse.

Se støtteerklæringene

Heismontørenes Fagforening støtter kampen for tariffavtale i Norse Production

Heismontørenes Fagforening gir sin fulle støtte til arbeiderne i Norse Production som streiker for noe så grunnleggende som en tariffavtale.
  
Ut ifra informasjonen om streika på nett kan man lese at både bedriften og selskapet Sekkingstad ikke ønsker tariffavtale. At deres ønske er å holde arbeidsfolk nede og nekte å gi rimelige lønns- og arbeidsvilkår. Slik det ser ut som så ønsker ikke selskapet å betale sine arbeidere norsk lønn, men konkurrere med andre på andre lands vilkår. Dette er et hån mot det organiserte arbeidslivet.

I Norge lønner man sine arbeidere med norsk lønn, det er dette som er den norske modellen.
Dessverre er dette en ønsket utvikling fra EU med ønsket å innføre full lønnskonkurranse mellom arbeidere og svekke våres arbeidsvilkår. Det viktigste motkraften vi har er å organisere oss og kreve tariffavtaler. Det er et stort ansvar å streike, men i dette tilfellet har dere tatt et stort ansvar for hele fagbevegelsen med å si til arbeidsgiveren at dere ikke aksepterer forringede vilkår, men at dere krever anstendige vilkår, med en tariffavtale.

Denne kampen må vi vinne!

Kampen for tariffavtaler er den viktigste kampen fagbevegelsen tar. Dere har heismontørenes fulle støtte!


<< Forrige        109 av 172        Neste >>