Sykepleierforbundet med markering foran StortingetRundt 200 mennesker hadde møtt opp foran Stortinget, der Legeforeningen, Fagforbundet, Unio og LO holdt appeller for å vise sin støtte til streikende sykepleiere.

Tekst Johnny Leo johansen. Kilde NSF 11.08.2017

Streiken er en tydelig melding til arbeidsgivere som bruker skifte av organisasjon til å gi ansatte dårligere vilkår.

Leder i Legeforeningen Marit Hermansen sa i sin appell i følge Norsk Sykepleier forbund:

- Sykepleiere og leger, vi står skulder ved skulder ikke bare i den daglige pasientbehandlingen, men også her i dag.

Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet, sa følgende om at Kreftforeningen ønsker tillit fra sykepleierne.

- Å snakke om tillit, det er et forsøk på å forskyve ansvaret for konflikten fra arbeidsgiver til arbeidstaker, sa hun.

Sykepleierne har streiket siden midten av mai.

Bakgrunnen for streiken er at Kreftforeningen byttet arbeidsgiverforening fra Virke til NHO Abelia. Dermed blir sykepleierne som jobber i hjelpetelefonen til Kreftforeningen ansett for å være funksjonærer, ikke sykepleiere.

Sykepleierne streiker for å beholde sykepleieravtalen og mener også at den nye avtalen fratar dem streikeretten og ikke inneholder en ordentlig minstelønn.


<< Forrige        122 av 172        Neste >>