Sykepleierforbundet utvider nå streiken til å gjelde Kreftforeningens distriktskontorer i Stavanger, Tromsø og Kristiansand. Streiken har vart i over hundre dager.


Tekst og foto Johnny Leo Johansen. 14.09.2017. Kilde Frifagbevegelse, NRK.

Sykepleierne streiker for å beholde lønns- og arbeidsvilkår som i sykepleieravtalen. Bakgrunnen for streiken var da Kreftforeningen byttet arbeidsgiverforening fra Virke til NHO Abelia. De ansatte ble lovet at de skulle beholde de samme lønns- og arbeidsvilkårene som tidligere.

Et løfte som sykepleierne mener at Kreftforeningen og NHO har brutt.

Sykepleierne kjemper for å beholde sykepleieravtalen og mener også at den nye avtalen fratar dem streikeretten og ikke inneholder en ordentlig minstelønn. Kreftforeningen på sin side vil likebehandle sykepleierne med andre ansatte.

Rundt 200 mennesker møtte opp foran Stortinget, da Legeforeningen, Fagforbundet, Unio og LO holdt appeller for å vise sin støtte til streikende sykepleiere.

Den nye avtalen sykepleierne har fått på bordet inneholder den samme lønna og de samme arbeidsvilkårene som før, men det er noen vesentlige endringer. Sykepleierne blir ansett som funksjonærer, og lønna skal forhandles lokalt i Kreftforeningen og ikke sentralt som tidligere med Sykepleierforbundet i spissen.

Vil ha sentral avtale

Kreftforeningen har byttet arbeidsgiverorganisasjon, og det gir oss en helt ny avtale. Vi vil ha en sentral tariffavtale som sikrer oss de vilkårene vi hadde. Vi vil ha det samme som før, ikke noe mer, uttalte hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Kreftforeningen, Jannicke Rabben til Frifagbevegelse.

I tillegg til en måneds oppsigelsestid, som sykepleierne mener utfordrer streikeretten, mener de den nye avtalen ikke har noen ordentlig minstelønn.

<< Forrige        112 av 172        Neste >>