TARIFFAVTALE HELT UPROBLEMATISK PÅ GM HEIS
22.05.2018 tekst: Tor-Erik Lundberg foto: GMHeis

Foreninga hadde knapt rukket å registrere de nyinnmeldte før ledelsen ved GM Heis signerte den landsdekkende tariffavtalen for heis. Det er helt uproblematisk med tariffavtale og AFP svarer GM Heis.

Mens de ansatte i heisbedriften Orona må ty til streik for kravet om tariffavtale, var det langt lettere for de ansatte i GM Heis.

Vi har spurt daglig leder i GM Heis, Arne Grøndalen, om hvorfor de valgte å la de ansatte ta del i den landsdekkende tariffavtalen for heis.

-Vi i GM Heis har hele tiden vært opptatt av de ansattes egne ønsker og signaler vedrørende bedriftens avtaler og tilknytninger. Vi har siden oppstart på de fleste områder fulgt de andre heisbedriftenes avtaler, men med noen egne variasjoner etter ønske fra egne ansatte. Etter hvert som bedriften har vokst, ble det naturlig for oss å tilknytte oss fagforeningen med tilhørende tariffavtale.

Hvilke fordeler ser dere som bedrift ved å ta del i den tariffavtalen som største parten av bransjen jobber under?

-Som heisleverandør ser vi positivt på å nå formelt være en del av det standardiserte avtaleverket som tariffavtalen representerer, hvilket nå gjør oss synlig sidestilte med bransjens generelle normer, uten at det oppstår noen usikkerhet vedrørende dette.

Synes dere som bedrift at AFP er en dyr pris å betale for tariffavtale, eller er denne goden til de ansatte verdt prisen?

-Vi mener AFP er en viktig gode for de ansatte, da særlig med tanke på dagens nye pensjonsreformer. GM Heis besluttet å tilknytte seg AFP allerede i 2015, så AFP er ingen konsekvens for oss som følge av Tariffavtalen.

Er det uproblematisk for dere å ta del i den landsdekkende tariffavtalen uten å være medlem av Heisleverandørenes landsforening?

-Helt uproblematisk, svarer Grøndalen

Om GM Heis:
GM Heis ble etablert i 2014 og har i dag 15 montører, 1 hjelper og 5 lærlinger. De har avdelinger i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. De har både nymontasje, modernisering, service og reparasjon av heiser.


<< Forrige        45 av 172        Neste >>