Tarifforhandlinger uten streikerett


Arkivbilde tariffavtale 2016


LOs representantskap har vedtatt at året tariffoppgjør skal gjennomføres som et samordnet tariffoppgjør med forbundsvise tilpasninger men da uten streikerett på sistnevnte. Forhandlingene mellom HMF og HLF foregikk mandag 19. mars og tirsdag 20. mars.

Tekst og foto Tor-Erik Lundberg HMF. 22.03.2018

Forbundsvise tilpasninger

Med årets beskjedne krav møtte HMFs forhandlingsutvalg opp til forhandlinger med motparten Heisleverandørenes landsforening (HLF). Kravene som ble stilt fra HMF var krav som de fleste store bedriftene allerede har i sine lokalavtaler. Intensjonen var å få disse avtalene inn i Overenskomsten for heisfaget slik at det blir mest mulig like vilkår for alle som har tariffavtale.

Se alle HMF sine krav nedenfor.

HLF som ikke selv hadde noen krav i årets oppgjør, avviste alle kravene til HMF. Krav som uansett ikke ville påføre bedriftene større utgifter da de fleste krav allerede var på plass i lokale avtaler. Selv ikke kravet om at lovpålagt FSE kurs skal avholdes i regi av bransjens eget utdanningssenter (HBU) kom det til enighet om.

- Vi gikk inn i årets oppgjør med et håp om at arbeidsgiverne vil se nytten av å ha like lønns- og arbeidsvilkår på de tarifferte bedriftene.

Derfor stilte vi også krav som de tarifferte bedriftene allerede hadde fra før, uten at det skulle koste noe ekstra for dem, sier Markus Hansen, leder av Heismontørenes Fagforening.

Videre forteller han at kravene ble stilt i et forsøk på å få en mer ryddig bransje, hvor eksempelvis alle kunne ha fri julaften med lønn, eller lønn når man har ventetid på bedriften. Dette for å løfte de som ennå ikke har heisoverenskomsten som for eksempel Orona. HLF ville ikke bidra til å gjøre overenskomsten rikere i innhold, heller motsatt, fortsetter Hansen.

Merkelig

- Det er synd at arbeidsgiverne våre ikke ønsker å gjøre de gode avtalene vi har lokalt til å også gjelde andre bedrifter som ikke har like gode avtaler. Da kunne vi løfta deres lønns- og arbeidsvilkår også. Det kan nesten virke som om arbeidsgiverne våre ønsker å gi de andre en konkurransefordel med å slippe å betale for julaften og nyttårsaften, det er jo noe merkelig, sier Hansen.

Ett av kravene HMF stilte var å benytte bransjens utdanningssenter, HBU, som hovedsted når man skal avholde det årlige FSE-kurset, eventuelt i regi av HBU hvis kurset kjøres andre steder i Norge. – Dette ville ikke HLF ta inn i overenskomsten fordi de ville ha den nødvendige fleksibiliteten og ville ikke knytte seg til en leverandør, sier Hansen.

Grunnen til at HMF stilte dette kravet var nettopp for å sikre at FSE kurs blir holdt på senteret vårt, som HLF paradoksalt eier 50 %, det er ganske utrolig sier Markus. Nelfo/HLF har utviklet egne nettbaserte kurs for å sikre at heismontørene får kurset årlig, men om det ligger noen andre motiver bak dette vites ikke.

Samordnet oppgjør

Den 12. mars overleverte LO kravene til NHO i det samordnede oppgjøret på vegne av alle forbund. De har nå tre uker på å bli enige, hvis ikke kan det bli storstreik fra den 9. april. Alle forbund og fagforeninger har på forhånd sendt inn navneliste til uttak ved en eventuell streik. For HMF sin del kan dette bety streik på Kone, Schindler, Thyssenkrupp og Otis – i hele landet.

LO har fire hovedkrav:

-Forbedret AFP, slik at færre faller utenfor ordningen.
-Forbedringer i obligatorisk tjenestepensjon (OTP), slik at flere får pensjon og at nivået blir høyere.
-Økt kjøpekraft for alle.
-Fortsatt dekning av reise, kost og losji for tilreisende arbeidere i industrien og andre bransjer.

Hansen forteller oss at han har liten tro på at det blir streik, men at oppgjøret må igjennom mekling først.

–Jeg tror man kommer til enighet i meklingen, det store spørsmålet her vil jo være AFP. LO har som krav at de skal tette hull i ordninga, men det er jo veldig mange hull å tette som sørger for at altfor mange faller ut av ordninga og mister hele AFP pensjonen sin forteller Hansen.

– Vi får satse på at LO er villige til å gå til kamp på pensjon, men det blir vel noen fine formuleringer mellom partene og så unngår man streik, avslutter Hansen.

Tariffleksikon


Tariffkrav 2018

1. Julaften og nyttårsaften er fridager med full lønn

2. Lovpålagt FSE-opplæring skal gjennomføres på/i regi av Heisbransjens Utdanningssenter(HBU), med mindre annet sted blir avtalt mellom klubb og bedrift.

3. Overtid: Arbeid på ukedager betales med 50 % tillegg i de første 2 timene etter endt ordinær arbeidstid. Overtidsarbeid utover 2 timer betales med 100 % tillegg.
  
4. Ventetid/Ledigtid lønnes med min. servicelønn+fagtillegg.

5. Utenbystillegg(15%) betales for arbeidede timer, evt ventetid og medgått reisetid.

6. Ved vaktavtale på bedriften, skal denne inneholde min.2t ekstra godtgjørelse ved vakt på r øde/bevegelige helligdager.

7. Endring av paragraf 13 punkt 2

De tre siste setningene i første avsnitt endres til:

«Tjenestepensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere, uansett alder. Eventuelle unntak følger av ordningens regelverk og Lov om tjenestepensjon. Tjenestepensjonsordningen skal minimum omfatte alderspensjon, innskuddsfritak ved uførhet (Lov om tjenestepensjon § 2.1) og uførepensjon (Lov om tjenestepensjon § 8.1). Bedriften betaler premien. Bedriften velger selv sin pensjonsinnretning»

8. Det tas forbehold om å kunne trekke krav under forhandlingene, og om å kunne legge fram nye krav

Heismontørenes fagforening
<< Forrige        61 av 172        Neste >>