Trebygg


Verdens høyeste trebygg. Bergen. 

Trebygg er igjen aktualisert med flere prosjekter. På steder som i Østfold, Bergen og Trondheim er det satt opp høye bygg med utgangspunkt i tre. Tre har den fordelen at det også har en gevinst ved karbonfangst
.
  
Tekst og foto Johnny Leo Johansen. Kilde Veidekke, Teknisk Ukeblad.

Treet heter selvfølgelig bygget ved Puddefjorden i Bergen. Det består av 14 etasjer, er 51 meter høyt og inntil videre titulert som verdens høyeste trehus.

Schindler har hatt prosjektet med å installere heis her. Så litt annerledes å jobbe med montasjen når man fester utstyr i trekonstruksjoner i stede for i betong eller stål. Siden tre er så lett materiale er det lagt inn noe betong i bygget for stabilitet, så det ikke skal være for mye svingninger i bygget når det blåser som verst.
  
Lagrer CO2

For hver kubikkmeter treverk du bygger inn i ett bygg eller en konstruksjon, lagres det mellom 700 og 1000 kilo CO2, det gjør trehus stadig mer populære og det er flere bygg rundt i verden som er på gang for å kunne titulere seg som verdens høyeste trehus.

Massivt tre som gjelder

Moholt studentby i Trondheim hvor Veidekke bygger, går det ikke lenger i jern og betong. Her er det massivtre som gjelder.

Bransjene ser på ulike måter å redusere CO2-utslipp. Å bruke massivtre er en måte å bidra til dette på. I forhold til betong som ved produksjon har et CO2 utslipp, så forblir CO2 i produktet når tre blir brukt på denne måten.
  
Aktualisert


Målt i kubikk er bygget i Trondheim Europas største massive treprosjekt. 6300 m3 tre går med til konstruksjonene ved de nye studentboligene. Studentboligene som er bygget i massivtre på Ås i 2012/13 har vært viktig for utvikling til at det nå er aktuelt å bygge og bruk av tre på denne måten.
  
Måtte importere tre

For å skaffe tilstrekkelig med materialer til bygget i Ås måtte de dra til Østerrike. Det var ingen norske produsenter som hadde produksjonslinjer med store nok dimensjoner for bygg som det i Ås.

Mye taler for at det blir en endring og at det vil komme på plass større produksjonsanlegg i Norge etter hvert. CO2-utslipp er store for materiell som betong, stål og aluminium og vinyl.
Det vil være en fordel om disse materialene kan erstattes med andre materialer som har en akseptabel levetid.Det er og stor forskjell på både støy og slitasje, om det bores i tre eller i betong.

BrannheisSweco som er tilbyr rådgivningstjeneste beskriver til TU.no at brannsikkerheten er høy ved bruk av grove trekonstruksjoner i trebygg som er veldig tungt antennelig. Det er og en rekke branntekniske tiltak som sprinkling, brannheis og egen rømningstrapp man skal ta med i beregningen ved slike bygg.

Bygg blir og kledd med isolasjon som både har egenskap for å isolere bygget, samtidig som dette og er brannhemmende materialer.
<< Forrige        168 av 172        Neste >>