Trosser grassrotaDet hjalp ikke at Ap-ordførere opponerte eller at årsmøter i det ene partilaget etter det andre vendte tommelen ned for EUs tredje energimarkedspakke og at fagbevegelsen er imot. Arbeiderpartiet kan være de som sikrer at stortinget går inn for energipakken.

Tekst og foto. Johnny Leo Johansen 14.03.2018. Kilde Nei til EU, NRK og Frifagbevegelse.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen uttaler til Frifagbevegelse at usikkerheten fremdeles er stor etter Aps betingede ja til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer. Motstanden mot Acer og skepsisen til vedtaket er det også i partiets egne rekker. Ap-veteran Martin Kolberg er blant skeptikerne.

Partiveteran Martin Kolberg og AUF-leder Mani Hussaini mener Acer-saken ikke er avgjort, og varsler videre diskusjoner i stortingsgruppa. 

Agency for the Cooperation of Energy Regulators, kalt Acer er Norge nå på vei inn i ved EØS-avtalen. Regjeringen vil ha et slikt medlemskap, det vil også NHO og Norsk Industri.

SV, Rødt og Sp sier nei. Kristelig Folkeparti går og mot. Dermed er det Arbeiderpartiet som som kan gi flertall for Acer.

Et flertall i Arbeiderpartiets landsstyre går inn for norsk tilslutning til EUs energibyrå Acer. Partiet legger til grunn at det stilles klare krav om norsk kontroll over vannkraftressursene. Med 31 mot 16 stemmer gikk Arbeiderpartiets landsstyre inn for at Norge kan slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke.

Dermed åpner landsstyret opp for norsk tilslutning til EUs omstridte energibyrå Acer.

Dersom Arbeiderpartiets stortingsgruppe stemmer for, vil Arbeiderpartiet sikre regjeringen flertall i saken. Landsstyrets vedtak åpner dermed for at stortingsgruppa kan gjøre dette. 

Denne tredje energimarkedspakken som nå kommer skal EU/EØS-land opprette en uavhengig reguleringsmyndighet for energi (RME). Disse skal passe på at reglene for energimarkedene følges. At hvert lands RME er uavhengig, betyr at nasjonalstatenes myndigheter ikke kan instruere RME-en i ulike saker.

I stedet skal RME-ene koordineres av et EU-byrå kalt Acer. Byrået skal da sørge for at reguleringen av energimarkedene blir likere fra land til land. 
(NRK)

Nye medlemmer strømmer til Nei til EU 

Nei til EU passerte 600 nye medlemer siden nyttår. I Morgenbladet spurte Aslak Bonde hva som er årsaken til at Nei til EU og nei-sida i fagbevegelsen denne gangen kan komme til å vinne etter så mange nederlag.

ACER-saken er komplisert, men også enkel, framholder han som en vesentlig årsak til at Ap og LO har mistet kontrollen.
<< Forrige        62 av 172        Neste >>