Arkivfoto. Beslaglagt firmabil i forbindelse med en annen sak. Foto Christian Olstad

Etter debatt på Facebook tok HMF leder Markus Hansen med journalist på byggeplass hvor Orona monterer heiser for å se på forholdene.  

Tekst Johnny Leo Johansen. 26.04.2018 oppdatert 28.04. Kilde Frifagbevegelse

På byggeplassen på Jessheim i Akershus har Orona oppdraget med å bygge i alt 11 heiser i et leilighetskompleks. Her ble det avdekket at Orona monterer ulovlig.

I samarbeid med  Byggpatruljen, som er satt sammen for å avdekke sosial-dumping, ble det ved denne byggeplassen på Jessheim avdekket at det arbeidet montører uten godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB). 

DSB-godkjenning er en godkjenning fra norske sikkerhetsmyndigheter (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) for å kunne videreføre sitt yrke i Norge.

Heismontøryrket er lovregulert yrke i Norge. Har man ikke DSB-godkjenning har man ikke anledning til å arbeide selvstendig som heismontør.

Arbeider man selvstendig vil dette være i strid med elektroforskriften og derved ulovlig. Orona har også tidligere fått pålegg om å rette opp dette ved andre saker etter tilsyn av DLE(Det lokale elektrisitetstilsyn).

Tok beslag i firmabil

Det jobbet spanske og polske montører på plassen. De polske montørene kommer fra Gruppa Zed, som er en polsk underentreprenør som har dukket opp i flere sammenhenger her til lands med jobber der Orona er involvert.

Kontaktperson for Gruppa Zed er en kvinne, født i 1961, bosatt i Buskerud. Et søk i Brønnøysundregisteret viser at kvinnen i alt har 79 forskjellige roller. I seg selv er ikke det ulovlig, men dette er ofte kjennetegn på at det kan foregå sosial dumping, forteller leder i HMF Markus Hansen i saken på Frifagbevegelse.

Markering

Etter markering ved Orona-halvårsmøte med krav om tariffavtale har det pågått en diskusjon på Facebooksiden til Heismontørenes fagforening, hvor forskjellige påstander har blitt uttrykt.


Erik Kristiansen(Orona) blir møtt av HMF medlemmer som markerer. Foto Christian Olstad

Erik Kristiansen svarer etter markering ved Orona-halvårsmøte.

Det har i lengre tid vært stilt krav til å inngå tariffavtale på Orona. Ved halvårsmøte til Orona holdt HMF en markering som på kort varsel ble arrangert for å støtte Orona-klubben, også i etterkant har det vært markering.

<< Forrige        52 av 172        Neste >>