Uttalelse fra Heismontørenes Fagforening angående situasjonen på KONE AS

Publisert 05.04.17 BTE

Heismontørenes Fagforening har avholt Landsråd 22. – 23. mars 2017. Her ble det diskutert og behandlet situasjonen på Kone As. Her var klubber og tillitsvalgte fra hele landet tilstede. Ledelsen på Kone AS har de siste ukene brukt tiden på å reise rundt i avdelingene til bedriften for å avholde infomøter. På disse møtene har bedriften blitt konfrontert av de ansatte på denne saken, hvor ledelsen har forsøkt å svare på spørsmål om saken.

Bedriftens ledelse har gått fra bastante argumenter om sikkerhetsavvik og over til andre påstander. Dette er om og rundt de avsatte tillitsvalgte, og påstander rundt den oppsagte. Nå omtales parko-refusjon som et av hovedargumentene for oppsigelsen som egentlig var en tilbakelagt sak tidlig i 2016.

Denne saken som omhandlet èn parkering, ett tilfelle, var avsluttet i januar 2016, da vedkommende fortsatt var lærling og jobbet sammen med en montør. Nå er argumentasjon fra bedriften at dette var ”stjæling satt i system”, som det ble uttalt fra ledelsen, altså absurde påstander for en parkering.

Formålet til bedriften har med disse rundreisene uomtvistelig hatt som mål å spre usikkerhet og rykter blant sine montører. Resultatet av det de faktisk gjør, er å så tvil om sin egen argumentasjon og troverdighet om saken.

Landsrådet i Heismontørenes Fagforening har diskutert detaljene nøye i saken sammen de fratrådte tillitsvalgte fra Kone og den oppsagte. Saken blir bare mer og mer absurd og mindre og mindre troverdig. Svarene som Kone ledelsen har gitt til de spørrende montører i avdelingene har ikke endret på den enorme mistilliten til ledelsen, men heller styrket den.

Ledelsen har ikke opparbeidet seg noe mer tillit på disse avdelingsbesøkene, og de vil ikke komme noen vei med å finne på nye argumenter for å forsvarliggjøre omtalte oppsigelse.

Alle tillitsvalgte i klubber i hele landet følger med argusøyne på hva som nå skjer på Kone og orienteres fortløpende. Nettopp fordi dette er en bransjesak, og ikke bare en isolert Konesak. Landsråd er bekymret for at uroen som montørene på Kone opplever fort skal spre seg til resten av bransjen, og involvere alle medlemmer i Heismontørenes Fagforening.

Landsrådet tilslutter seg fullt og helt klubbens 4 krav til bedriften.

<< Forrige        149 av 172        Neste >>