Valget - sosial dumping

Vil partiet støtte et forslag om å forby bemanningsselskapene, og gjeninnføre offentlig arbeidsformidling?

Tekst: Bjørn Tore Egeberg 060917

Rødt: Ja

SV: Ja. Få de kommersielle bemanningsbyråene ut av arbeidslivet. Vikarbyrå skal bare være tillatt i visse tilfeller, slik regelverket var før år 2000

Ap: Nei, men vil regulere bemanningsbransjen strengere, slå ned på ulovlig innleie og fjerne de løsarbeiderkontraktene som er blitt vanlige i bemanningsselskapene.

Sp: Nei, men ønsker å innskrenke muligheten for bruk av bemanningsbyråer, ansattkontrakter uten lønn mellom oppdrag og midlertidige ansettelser.

Krf: Nei

Mdg: Nei

H: Nei

Frp: Nei, bemanningsselskapene fyller en rolle i arbeidslivet og vil så lenge de blir regulert kunne bidra til et ryddig og godt arbeidsliv.

V: Nei. Venstre mener at midlertidige stillinger, også gjennom bemanningsselskaper, er viktige for å ikke diskriminere unge, uerfarne arbeidstakere, i arbeidsmarkedet.

For partienes svar i sin helhet, se Heismontøren nr. 3

<< Forrige        115 av 172        Neste >>