Heismontørenes Fagforening er en del av El- og IT-forbundet, innmeldingen går derfor via dem.
Innmeldingsskjema finner du under eller på El- og IT-forbundets hjemmesider