Heisbransjens Utdanningssenter HBU

o Om HBU o Kurstilbud o Ansatte og styret o Beliggenhet og adresse

Om Heisbransjens Utdanningssenter - HBU

Stiftelsen Heisbransjens Utdanningssenter ble etablert i 1988, og eies av Heismontørenes Fagforening (HMF) og Heisleverandørenes Landsforening (HLF) i fellesskap.

Partene har 2 representanter hver i styret, og det er i tillegg oppnevnt en frittstående person som styreleder.

Etableringen av HBU skjedde som en følge av at det ved tariffrevisjonen i 1986 ved inntatt bestemmelser i Overenskomsten for Heisfaget, som ga alle heismontører rett til minimum 1 ukes fagrettet etterutdanning.

HBU finansieres ved at alle medlemmer av Heismontørenes Fagforening betaler kroner 187,50,- pr. måned (kr. 1,25 x 150 timer) til senteret, og at heisbedriftene betaler et tilsvarende beløp (også de som ikke er medlemmer av HLF).
Undervisningen skjer på dagtid. Alle kursdeltakere får dekket full lønn av sine bedriftene.


Kurstilbud

Fra starten i 1988 og fram til utgangen av 1999 har det totalt blitt gjennomført 419 kurs med i alt 4223 kursdeltakere.

Senteret har stadig nye kurs under utvikling, og tilbyr pr. i dag følgende kurs:

 • Mekanikk
 • Motor
 • Data og informatikk (Data1)
 • Data og heis (Data2)
 • Vedlikehold
 • Regelverk

Opplæringskontoret for heisbransjen - OPPHEI- ble høsten 1998 etablert i lokalene til HBU. OPPHEI er eneste undervisningsinstans som gjennomfører VKII for lærlinger i heisfaget.


Ansatte og styret

Daglig leder er Kari-Anne Bye Aarup, undervisningsleder er Erik Stensson og Kirsten Ellingsen er sekretær. I tillegg innhentes kursutviklere og instruktører fra medlemsbedriftene og noen utenfor bransjen.

Styresammensetning:

 • Jarle Kraabøl, styreleder
 • Jyrki Kuisma, Heisleverandørenes Landsforening
 • Tor Jacobsen, Heisleverandørenes Landsforening
 • Per Arne Olaussen, Heismontørenes Fagforening
 • Rune Larsen, Heismontørenes Fagforening

vararepresentanter:

 • Ove Opheim, Heismontørenes Fagforening
 • Per Arne Salo, Heismontørenes Fagforening
 • Halfdan Melbye, Heisleverandørenes Landsforening


Beliggenhet og adresse

Senteret er lokalisert på Karihaugen i Per Kroghs vei 4 A, 1065 Oslo.
Telefon 22 79 35 10 og telefaks 22 79 35 19.
Epost: kirsten.ellingsen@online.no


Opdatert 18/02/04


Hjem Heismontørenes Fagforening, Brugt.14, 0186 Oslo, tlf.: 22-174550, faks: 22-174553,
e-post: heis@heis.no, www.heis.no