Heismontør

Hvordan bli heismontør

Feilsøking

Feilsøking i apparatskap

Heismontøren monterer, reparerer og vedlikeholder heisanlegg.
En heismontør arbeider på byggeplasser eller i kontorbygg, boligblokker og industri. Arbeid ombord i båter og on/off-shore forekommer også.

Arbeidsoppgavene for en heismontør er allsidige og spennende - fra mekanisk arbeid til kobling og prøving av elektrisk utstyr på heiser, motorer og styringssystemer. Dette krever at du behersker mekanikk, hydraulikk, pneumatikk, elektriske anlegg og databaserte styringssystemer.
Du får mulighet til å samarbeide med folk i en rekke forskjellige yrker.

Heismontøren jobber også mye alene, slik at du må lære å arbeide selvstendig med problemløsninger og ta ansvar for kundebehandling.
Heismontørfaget er et lite fag, og det tas inn relativt få lærlinger hvert år.

Utdanningen fram til fagbrev tar 4,5 år. Etter grunnkurs elektro og videregående kurs elektro 1 (VK1) tegnes lærekontrakt, og etter 2,5 års læretid i bedrift går man opp til fagprøve. I løpet av læretiden i bedrift gjennomføres videregående kurs elektro 2 (VKII) som er fastsatt til et 0,5 år.
VKII er heisrettet.

Opplæringskontoret for heisfaget (OPPHEI) tegner lærekontraktene for medlemsbedriftene, men det er den enkelte bedrift som velger ut lærlingene.


Aktuelle pekere:
> Hvordan få jobb i heisfaget når man ikke er faglært heismontør
> Heisbedrifter som tar inn lærlinger
> Opplæringskontoret for heisfaget (OPPHEI)
> Diverse pekere om heisfaget og om heiser
> Lønn for lærlinger
> Etterutdanningstilbud for heismontører
> Heisbedrifter på nett
> Opplæringsrådet for elektro- og elektronikkfag - OREE
> Læreplanen for heisfaget

Skriv ut Klikk her for å skrive ut siden


Hjem Heismontørenes Fagforening, Brugt.14, 0186 Oslo, tlf.: 22-174550, faks: 22-174553,
e-post: heis@heis.no, www.heis.no