OPPHEI - Opplæringskontor for heisfaget

Landsdekkende opplæringskontor for VKII-bedrift heismontørfaget
Reform 94 gjorde at heismontørfaget fikk krav om egen heisrettet teoriopplæring. Denne teorien skal dokumenteres med en skriftlig eksamen. Først når denne eksamen er bestått får man anledning til å melde seg opp til fagprøve for å bli heismontør.

Læretiden blir organisert slik ved OPPHEI:
1.år: Gjennomføring av fem undervisningsuker. En om høsten når du begynner og fire uker i løpet av vårhalvåret.
2.år: Gjennomføring av fem undervisningsuker og teorieksamen i juni.
Siste halvår: Gjennomføring av sikkerhetskurset "Varme arbeider", sveisekurs, førstehjelpskurs og eventuelt bedriftsinterne kurs som er rettet mot spesielle produkter. Fagprøven skal gjennomføres i slutten av læretida, tidligst to måneder før læretidens utløp.

Teoriundervisningen
Teoriundervisningen foregår på Karihaugen i Oslo for alle lærlingene (uansett hvor man bor i landet). Man har grupper på inntil 12 lærlinger om gangen, med unntak av den første undervisningsuken hvor alle nye lærlinger samles.
Undervisningsukene:
1 Introuke 2 Helse, miljø og sikkerhet 3 Hydraulikk I 4 Montasje 5 Regelverk 6 Skjemateknikk 7 Motoranlegg 8 Vedlikehold 9 Hydraulikk II 10 Resttemaer

Praksis i bedrift
For å komme gjennom læreplanen i løpet av læretida må lærlingene føre loggbok og opplæringsbok. OPPHEI i samarbeid med bedriftene vil da styre praksisen på slutten av læretida, slik at man får vært med på alle typer arbeidsoppgaver.

Lærebøker og undervisningsutstyr
Lærebøker og regelverk som man bruker i teoriundervisningen dekkes av OPPHEI.

Reise og opphold ved teoriundervisning
Du får dekket faktiske utgifter ved reise (billigste måte). De som er ansatt i avdelinger som ligger lenger enn 60 km fra Oslo får også dekket opphold. Undervisningen er delt inn i en- til to-ukers samlinger. De som er avhengig av fly får ikke hjemreise i helgen mellom to undervisningsuker.

Lærekontrakt
Lærekontrakten tegnes med opplæringskontoret som har det administrative ansvaret, men det er bedriften som velger ut lærlingene. Du har de sammen plikter og rettigheter som de andre arbeidstakerne i bedriften, men når læreforholdet er over må eventuelt en ny arbeidskontrakt tegnes med bedriften

Medlemsbedrifter
Medlemsbedriftene står for 85-90% av heismarkedet i Norge.
Følgende bedrifter er medlemmer:

  • Access Heiser A/S har 11 lærlinger fordelt over 4 fylker. Hovedkontoret ligger på Hamar. Peker
  • HK-service A/S i Bergen har 1 lærling. Peker
  • KONE A/S har 16 lærlinger fordelt over 6 fylker. Peker
  • Reber Schindler Heis A/S har 26 lærlinger fordelt over 11 fylker. Hovedkontoret ligger i Vennesla. Peker
  • Stahl Heiser A/S har 2 lærlinger. Hovedkontoret ligger i Bergen. Peker
  • Thyssen Elevator A/S har 6 lærlinger. Hovedkontoret ligger i Oslo. Peker
  • UNI Heis A/S har kontor i Oslo og har for tiden ingen lærlinger. Peker
  • I tillegg til ovenstående bedrifter er også Heismontørenes Fagforening medlem i opplæringskontoret. Peker

Aktuelle pekere:
> Hvordan bli heismontør
> Diverse pekere om heisfaget og om heiser
> Lønn for lærlinger
> Etterutdanningstilbud for heismontører
> Heisbedrifter på nett
> Opplæringsrådet for elektro- og elektronikkfag - OREE
> Læreplanen for heisfaget

Epost tips Tips en venn om denne siden Skriv ut Klikk her for å skrive ut siden


Hjem Heismontørenes Fagforening, Brugt.14, 0186 Oslo, tlf.: 22-174550, faks: 22-174553,
e-post: heis@heis.no, www.heis.no