Heisfagets historie

1854: Det store teknologiske gjennombruddet for moderne heisinnretninger kom ved amerikaneren Elisha Graves Otis sin oppfinnelse av fangapparatet i 1854, noe som forhindret at heisen ville falle ned ved brudd på bæremidlene.

1896: Norges første registrert heisanlegg i Kristiania.

1921: Den første kjente heisforskriften.

1935: Heismontørenes Fagforening får fastsatt krav til 5 års opplæring og avleggelse av fagprøve i heisoverenskomsten.

1951: Heismontørfaget blir underlagt lærlingeloven. I dag er læretiden i faget 4,5 år.

1964: Myndighetene fastsetter krav til hvem som kunne utføre arbeid på heiser etter mange års press fra HMF.

1985: HMF stopper Willloch-regjeringens privatiseringsfremstøt av heiskontrollen, noe som resulterer i at vi i 1987 for første gang får en landsomfattende heiskontrollordning og at heisforskriftene kommer inn byggeforskriften.

1990: Statsråd Kristin Clemet (H) nedsetter et hurtigarbeidende utvalg som konkluderer med at "heismonopolet" må opphøre, dvs. uthule kravene til hvem som kan utføre arbeid på heiser. Konklusjonen blir etter press ikke realisert.

1997: Statsråd Kjell Opseth (A) konkluderer med det samme som "Clemetutvalget", i tillegg skal alle elektrofagene liberaliseres.