Hvordan bli heismontør

Heismontøren monterer, reparerer og vedlikeholder heisanlegg.
En heismontør arbeider på byggeplasser eller i kontorbygg, boligblokker og industri. Arbeid ombord i båter og on/off-shore forekommer også.

Arbeidsoppgavene for en heismontør er allsidige og spennende - fra mekanisk arbeid til kobling og prøving av elektrisk utstyr på heiser, motorer og styringssystemer. Dette krever at du behersker mekanikk, hydraulikk, pneumatikk, elektriske anlegg og databaserte styringssystemer.
Du får mulighet til å samarbeide med folk i en rekke forskjellige yrker.

Heismontøren jobber også mye alene, slik at du må lære å arbeide selvstendig med problemløsninger og ta ansvar for kundebehandling.
Heismontørfaget er et lite fag, og det tas inn relativt få lærlinger hvert år.

Utdanningen fram til fagbrev tar 4,5 år. Etter Videregående trinn1 (Vg1) Elektrofag og Videregående trinn 2 (Vg 2) Elenergi er du kvalifisert for å tegne lærekontrakt. 

Opplæringskontoret for heisfaget (OPPHEI) tegner lærekontraktene for medlemsbedriftene, men det er den enkelte bedrift som velger ut lærlingene. Etter 2,5 års læretid i bedrift (Vg 3 Heismontørfaget) går man opp til fagprøve. 

Utdanningen avsluttes med fagprøve.