Service på heiser

Fra Heismontøren nr 4 2015

Vi møter heismontør Thor Syrdal ute i sjakta hvor han er i gang med ett servicebesøk på en Kone heis med maskinrom. Thor har lang fartstid i faget. Han startet i faget som lærling hos Stahl i 1974. I 1977 begynte han som heismontør i Thyssen hvor han ble i 28 år, før han i 2005 gikk han over til Reber Schindler. Vi ber Thor vise oss hvordan test av fangapparat og hastighetsregulator kan utføres.

Fangtest og friksjonstest av hastighetsregulatorer
Thor starter først med å se etter defekter på fangapparatet visuelt. Han kontrollerer deretter at det ikke sitter fast ved å dra i regulatorwiren fra stoltaket. 

 
 Vippearm (bilde1)

Deretter går han opp i maskinrommet, og aktiviserer vippearmen på regulatoren, før han kjører han heisen ned på ruchol fra apparatskapet, fortsatt med vippearmen aktivisert. Ved mindre heiser med nyttelast under 600 kg bruker han å tørne heisen på fang istedenfor å kjøre på ruchol.

 
Heisen kjøres på ruchol (bilde 2)

Det må være så mye friksjon mellom regulator og regulatorwire at denne klarer å dra stolen på fang. Når wiren sklir i drivskiva vet han at stolen har fanget. Det er viktig å se at bærewire sklir i drivskiva og ikke løfter motvekta etter at den har fanget, legger han til. Dette kan skyldes at det er for mye friksjon sier han. Da kan det være at det er feil wire i forhold til drivskive eller at wire trenger å smøres.

Etter å ha sjekket regulatorkontakten går han ned og ser på stolen for å kontrollere at den ikke har fanget skjevt. Han kontrollere også om fangkontakten er slått ut.

Etter å ha frigjort fangapparatet og satt heisen på inspeksjonskjøring, kjører han ned i sjakten for å kontrollere fangmerkene. Det er også her viktig å legge merke til at fangmerkene står rett ovenfor hverandre for å se at heisen ikke har fanget skjevt. Det er jo heller ikke alltid det blir noe særlig fangmerker, sier han. Etter å ha slipt fangmerker er det klart for neste test.

Test av utløserhastighet på hastighetsregulatorer

 
Hastighetsregulator sjekkes visuelt (bilde 3)

Formålet med denne testen er å kontrollere om regulatoren løser ut på riktig utløserhastighet.
Da kan man avdekke slitasje og treghet i regulatoren. Han legger til at det er viktig med den visuelle kontrollen av regulatoren først, og at man ser til at o-ringen er hel og uten defekter. Gummi er ferskvare. En slitt o-ring kan påvirke utløserhastigheten.

 
Ett lodd henges på regulatorwire (bilde 4 og 5)

Thor plasserer heistolen i nederste etasje, og løsner regulatorwire fra fangapparatet. For å oppnå riktig hastighet på regulatorwire henger han på et lodd på den frie wiren som sikres slik at det ikke faller av. Deretter fører han loddet som er festet til regulatorwiren noen meter opp i sjakten. Ved hjelp av et tachometer med hjul som han legger inntil regulatorwiren, kan han nå måle hastigheten på wiren i det han slipper regulatorwiren. Når regulatoren løser ut kan han lese av verdien på tachometeret. Tachometeret viser høyeste oppnådde hastighet når hastighetsregulatoren løser ut. Denne testen utfører han tre ganger, og sammenligner verdiene på regulatorenes merkeskilt eller ut fra egen tabell. Ved avvik skal regulatoren byttes. Verdiene fra testen føres i heisens loggbok. 

 
Utløserhastighet måles med ett tachometer (bilde 6 og 7)
 
Målte verdier sammenlignes med tabell (bilde 8)

Kontroll av bremser
Vi snakket litt generelt om sjekk av bremser på heiser med Thor, og viktigheten av å sjekke bremsen både visuelt og fysisk. Man må blant annet sjekke om bremsearmene vandre fritt ut fra spolen, løftet på bakkene, fjærpresset og slitasje på bremsebåndene. Det er også viktig å se etter eventuelle oljelekkasjer. Bremsen testes fysisk ved å foreta en nødstopp av heisen. Han sender heisen opp med tom stol for å se om heisen redusere hastigheten og stopper når han foretar en nødstopp. Da er det viktig å se selve stolens bevegelse. Nye heiser har i dag et eget testprogram for å teste bremsene med en og en bakke. (singel breaketest)

 
Kontroll av brems (bilde 9)
 
Kontroll av bremsearmens bevegelighet (bilde 10)

Thor la også til viktigheten av å sjekke grensebryteren fysisk ved å kjøre eller sveive heisen på grens.