Heismontøren er bladet til Heismontørenes fagforening 

og kommer ut 4 ganger i året.
Det som blir publisert her er bare et utvalg av artikkler fra papirutgaven.

Redaktør Tor Erik Lundberg kan kontaktes via e-post redaksjonenheis.no

Deadline for stoff til Heismontøren er:
1. mars
1. juni
1. august
1. november

Arkiv - 1996 - 2005