Kontakt oss

 
 

 
 
 
 
 
Code Image
 
 
 
 
 
 

Heismontørenes fagforening
Østre Aker vei 24
0581 Oslo, Norway.


Avdelingskontorer
periodevis betjent

Bergen tlf: 55 36 87 66 
     Kalfarv. 71
     5018 Bergen

Stavanger tlf: 51 84 04 60
     Ladegårdsvei 12
     4011 Stavanger

Trondheim tlf: 72 84 83 90