Kontakt oss

 
 

 
 
 
 
 
Code Image
 
 
 
 
 
 

Heismontørenes fagforening
Østre Aker vei 24
0581 Oslo, Norway.

Telefon: +47 22 17 45 50
Telefaks: +47 22 17 45 53
Epost: 
foreningaheis.no 
Nettadresse: http://www.heis.no
E-post nettansvarlig: foreningaheis.no 
E-post Heismontøren: redaksjonenheis.no
Nettredaktør: Christian Olstad

Styret og tillitsvalgte i HMF med e-post adresser


Avdelingskontorer:
(periodevis betjent)

Bergen 
tlf: 55 36 87 66
Kalfarv. 71
5018 Bergen

Stavanger 
tlf: 51 84 04 60
Lagårdsveien 124
4011 Stavanger

Trondheim 
tlf: 72 84 83 90

---

Vil du annonsere på heis.no eller i bladet Heismontøren?

En stolpeannonse på nettsiden koster 2000 kroner og blir stående i 3 måneder.
En halvside i Heismontøren koster 2000 kroner.

Ta kontakt med redaksjonen for mer informasjon: redaksjonen@heis.no