Heismontørenes Fagforening
© Copyright 2019 www.heis.no

Velkommen til
Heismontørenes fagforening

Heismontørenes FagforeningOverenskomsten til heismontørene er "meningsløst god" sier toppene i NHO som selv mesker seg med opsjons- og fallskjermavtaler.
Vi er stolte over at heismontørene slåss mot markedsstyrte lønns- og arbeidsforhold, og for solidaritet og kollektive tariffavtaler.

Heismontørene er stolte over sitt fag og kan heis.

VÅRE SLAGORD ER

"Heismontør betyr trygg heis - for deg!"

"Vi kommer når den står!"
"Norsk lønn i Norge!"

Vi heismontører er tilsluttet EL&IT-Forbundet i LO.

Nyheter -


H
eismontørenes Fagforening (HMF) ble stiftet i Oslo i 1930 og tilsluttet seg samtidig Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund (NEKF). HMF var raskt på banen med krav om egen tariffavtale, noe foreninga fikk kjempet igjennom i 1935. Samme år ble det stiftet avdeling i Bergen.

HMF har i dag 855 medlemmer, hvorav halvparten i Oslo.
Ved starten i 1930 hadde HMF 50 medlemmer.
Styret i HMF på 17 personer er lokalisert i Oslo. HMF har 10 underavdelinger utenfor Oslo, som igjen har hvert sitt avdelingsstyre.

HMF er en landsomfattende fagforening tilsluttet EL&IT-Forbundet.

HMF organiserer medlemmer i 13 bedrifter, hvor av 6 er tilsluttet HLF / NHO