Heismontørenes Fagforening
© Copyright 2019 www.heis.noHeismontøren er bladet til Heismontørenes Fagforening 
som kommer ut fire ganger i året.

Det som blir publisert her på nettsiden er bare et utvalg av artikler fra papirutgaven.

Redaktør Tor Erik Lundberg kan kontaktes via e-post på redaksjonenheis.no

Deadline for stoff til Heismontøren er:

1. mars
1. juni
1. august
1. november

Vil du annonsere i Heismontøren?

En halvside i Heismontøren koster 2000 kroner.
Ta kontakt med redaksjonen for mer informasjon: redaksjonen@heis.no

Arkiv - 1996 - 2005