EL & IT Forbundets forsikringer

EL & IT Forbundet har omfattende forsikringsordninger for medlemmene. Det er en pakke som består av to hoveddeler; en del som inneholder skadeforsikringer (tingskade) og en del som inneholder personforsikringer.

Forsikringsordningene er obligatoriske for alle medlemmer. Det er imidlertid adgang til å reservere seg mot uføre- og ektefelleforsikringen (se beskrivelse av denne nedenfor) ved innmelding i forbundet. De som ønsker det får informasjon om reservasjonsmuligheten tilsendt fra forbundet etter innsending av innmeldingsblanketten. De vil deretter få en frist på tre uker for å reservere seg. Det er også mulig å reservere seg mot denne forsikringen og reiseforsikringen ved endring av medlemsstatus fra yrkesaktiv til pensjonist.

Les mer om:
Skadeforsikring (herunder også reise- og fritidsforsikring)
Personforsikring
Forsikringskontingent
Fordeler ved dobbeltmedlemskap
LOfavørKort
Frivillige tilleggsforsikringer:
   Livsforsikring for medlemmet
   LOfavør Ulykkesforsikring
   LOfavør Barneforsikring
   LOfavør Husforsikring

... på EL & IT sin side
(med link til faktahefte for gjeldende års forsikringer og priser)

... på LO favør sin side

... og på Sparebank 1 sin side.

sida oppdatert 25.09.2013