Heisbedriftenes utvikling i Norge

I Norge ble den første heisen registrert i 1896 i Oslo, og heisfirmaene Wisbech og Fortuna ble de første med egen heisproduksjon. Hansen & Bjørnerød ble etablert i 1903 og var bransjens eldste heisfirma inntil det sommeren 2000 da det ble oppkjøpt av Otis.

Veksten av antall heiser i begynnelsen av århundret gikk sakte og i begynnelsen av trettitallet var det omkring tusen heiser i Norge, hvorav de fleste var rene vareheiser. I 1980 var antall heiser øket til 12.000, mens det i dag finnes 25.000 heiser i landet.
Videre var de aller fleste heisene lokalisert i Oslo eller de større byene. På samme vis var heisbedriftene kun etablert i Oslo og etterhvert i Bergen. Bransjen var derfor sterkt preget av reisevirksomhet. Med unntak av Osloområdet, er yrket også i dag preget av mye reisevirksomhet. Det var først på syttitallet at den første heisbedriften (Reber) for eksempel etablerte seg med avdelinger i de tre nordligste fylkene.

I lang tid var Wisbech og Fortuna de dominerende heisbedriftene. I 1967 ble Wisbech kjøpt opp av Brødrene Reber, som siden ble solgt til Schindler i Sveits i 1977 (i dag Reber Schindler Heis A/S). Fortuna ble i 1981 solgt til finskeide KONE.