Jørn Magdal

"Meningsløst god" 

Heismontørenes Fagforening 1981-2005

Denne boka er laget for deg som er interessert i fagforeningshistorie, og den beskriver hvorfor «heismontør» er et skjellsord i NHO og et honnørord for mange andre. Dette er ei levende og fargerik historiebok som ser foreningen utafra.

«Meningsløst god» har både en kronologisk gjennomgang av historien de siste 25 åra og tematiske dybdekapitler om heismontørenes plass i den norske og internasjonale fagbevegelsen – og i politikken.

 

 

Heismontørenes Fagforening ønsker at jubileumsboka også skal spore til debatt om taktikk og strategier i fagbevegelsen.

Norsk, bokmål
ISBN: 978-82-05-37484-3

Gyldendal 
Klassekampen

LO-Aktuelt (Torgny Hasås)
24 år heismontørhistorie ved Kenneth Fuglemsmo