Tillitsvalgte i
Heismontørenes fagforening

2002 - 2003

STYRET 2002 - 2003

Board of trustees 2002 - 2003

Leder Rune Larsen
Nestleder Per Arne Jensen Salo
Sekretær Espen Milli / Morten Rossvang
Kasserer Harald Aasen
Studieleder Geir Løkke
1. Styremedlem Thomas Heltorp
2. Styremedlem Rodi Rabben
3. Styremedlem Tor Moen
Opplæringsansvarlig Espen Milli
1. vararepresentant Tor Sundby
2. vararepresentant Atle Skaug
3. vararepresentant Atle Johannesen
4. vararepresentant Vegar Tømmerås

Andre verv

Other

HMS-ansvarlig Roar Enerly
Redaktør Richard Dalberg
Lærlingrepresentant Lasse Pettersen
Akkordkontrollør  
Med. Reg. / Limet Kjell Erik Berntzen

Avdelingsledere

Local trustees

Bergen Tor Sudby
Drammen Jan Kristian Bråten
Hedemark/Oppland Lasse Aga
Kristiansand Tor Helge Reber
Møre & Romsdal  Roger Taylor
Nord-Norge Trond Greni
Oslo Rune Larsen
Stavanger Tore Bratthetland
Trondheim Roar Strand
Vestfold/Telemark Paul Gadegaard
Østfold Øyvind Larsen
Avdelingslederne Ole Jon Skarbø