Tillitsvalgte i
Heismontørenes fagforening

2005 - 2006

STYRET 2005 - 2006 pr. 03/04//06

Board of trustees 2005 - 2006

Leder Rune Larsen
President
Nestleder 1. Dag Thoresen
Vice president 2. Tore Grov
Sekretær Tor Moen
Secretary
Kasserer Atle Johannessen
Treasurer  
Studieleder Per Arne Salo
Study-Circle Leader
1. Styremedlem Vidar Holm
Boardmember  
2. Styremedlem Johan Molander
Boardmember
3. Styremedlem  
Boardmember  
Lærlingeansvarlig Freddie Sanden
Boardmember
1. vararepresentant Jan Erik Bruberg Olsen
Supplemental representative  
2. vararepresentant Espen Milli
Supplemental representative
3. vararepresentant Roar Strand
Supplemental representative  
4. vararepresentant Ulf Grabner
Supplemental representative
5. vararepresentant Terje Amundsen
Supplemental representative  

Andre verv

Other

HMS-ansvarlig Torgeir Tessdal
Responsible for Health -
Welfare - Safety questions
Redaktør / Nettansvarlig Geir Eigil Løkke
Editor / Webmaster  
Pensjonsasvarlig Roar Enerly
Lærlingrepresentant Christopher Friesnegg
   
Akkordkontrollør Fritjof Johansson
Medlemsregister Kjell Erik Berntzen
The Glue  

Avdelingsledere

Local trustees

Bergen Jan-Erik Brurberg Olsen
Drammen Karl Fredrik Brurberg
Hedemark/Oppland Arild Nysted
Kristiansand  
Møre & Romsdal  Joar Vadset
Nord-Norge Jan Wahlgren
Oslo Rune Larsen
Stavanger Jan Refsnes
Trondheim Roar Strand
Vestfold/Telemark Ståle Hovland
Østfold Øyvind Larsen

Klubbledere i heisfirma

Locals

Otis - Hovedtillitsvalgt Roar Strand
Euroheis - Hovedtillitsvalgt Ulf Grabner
Kone - Hovedtillitsvalgt Per Arne Jensen Salo
Melbye Terje Amundsen
Reber Schindler - Oslo Richard Dalberg
Reber Schindler - Hovedtillitsvalgt Terje Skog
Stahl - Oslo Espen Milli
Stahl - Bergen Tore Hansen
Thyssen - Hovedtillitsvalgt Vidar Holm
Uni Hans Petter Sandaas
Ribe Henning Hottran
HK Service Svein Arild Pedersen
Sanne Spesialheis Johan Vasstrand
Heis-Tek - Oslo Terje Gundersen


Foran, fra venstre: Roar Strand - Ulf Grabner - Rune Larsen - Espen Milli
Per Arne Salo - Bak, fra venstre: Johan Molander - Vidar Holm - Geir Løkke
Tore Grov - Dag Thoresen - Bjørn Andersen - Fritjof Johansson