Tillitsvalgte i HMF -
Heismontørenes fagforening

Styret 2013 bak fv. Vidar Holm, Tom Kristian Hetland, Jan-Erik Balstad, Jan Bregenov, Vidar Nordtvedt, Jørn Inge Tvedt, Thomas Skoglund og Tor Andreas Moen. Foran f.v. Per Arne Salo, Markus Hansen, David Coron-Andersen og Espen Milli. Steffen Yttervik, Bård Navrud, Christian Mæland og Morten Sandaas var ikke til stede da bildet ble tatt. Sebastian Sand ble valgt inn i styret etter at bildet ble tatt.

 

 

STYRET 2013 - 2014 pr. 13/11  2013

Board of trustees 2013 - 2014

Leder Per Arne Salo per.arne.saloheis.no
President    
Nestleder Markus Hansen markus.hansen87gmail.com
Vice President

Politisk sekretær Vidar Holm vidar.holmheis.no
Political     
Kasserer Jan-Erik Balstad
kassererheis.no
Treasurer    
Studieleder David Coron-Andersen david.andersenheis.no
Study Circle Leader    
1. Styremedlem Steffen Yttervik
steffenteamstac.no
Boardmember    
2. Styremedlem Thomas Skoglund thomas.skoglundotisklubben.no
Boardmember    
3. Styremedlem Bård Navrud baard.navrudheis.no
Boardmember    
4. Styremedlem Jan Bregenov
bregenovyahoo.no
Boardmember    
5. Styremedlem Espen Milli espen.milliheis.no
Boardmember    
6. Styremedlem Tor Andreas Moen tor.moenheis.no
Boardmember    
Lærlingerepresentant Sebastian Sand
basse93hotmail.com
Boardmember    
1.distriktsrepresentant Christian Mæland christanmaelandhotmail.com
Boardmember    
2.distriktsrepresentant Vidar Nordtvedt radivvidarhotmail.com
Boardmember    
3.distriktsrepresentant Jørn Inge Tvedt
jit81bergengmail.com
Boardmember

4.distriktsrepresentant
Boardmember
Tom Kristian Hetland tohetlanbbnett.no

   
Andre verv
Other Trustees
HMS-ansvarlig Per Morten Sandaas hmsheis.no
Health - Welfare - Safety    
Redaktør Heismontøren og hjemmeside Johnny Leo Johansen
redaksjonenheis.no
Editor / Webmaster    
Lærlingansvarlig Ingrid Overholt
ingridoverholthotmail.com
Apprentice Supervisor    
Akkordkontrollør Fritjof Johansson
 
     
Kontrollkomité Fritjof Johansson


Dan Terje Rønning  
Studieutvalg David R. Andersen david.andersenheis.no
Study-Circle Committee Fritjof Johansson
Even Thorstad

  Jan Kristoffersen
Sekretær Bjørn Tore Egeberg bjorn.toreheis.no
Secretary
 
     
Avdelingsledere per 13/11 2013
Local Trustees
Bergen Steinar Johansen
stahlklubbenhotmail.com
Drammen Tommy Hansen tommy_husaberghotmail.com
Hedmark/Oppland Tom Kristian Hetland tohetlanbbnett.no
Agder Tor Helge Reber threberonline.no
Møre & Romsdal  Erlend Andberg erlend.ahotmail.com
Nord-Norge Jan Wahlgren jab-waonline.no
Oslo Per Arne Salo per.arne.saloheis.no
Stavanger Christian Mæland
christianmaelandhotmail.com
Trondheim Edmund Berget og Vidar Nordtvedt trondheimheis.no
Vestfold/Telemark Sondre Tjønneng sondre.tjonnengkone.com
Østfold Frank Sig Hansen frank.sig.hansenhotmail.com
     
Klubbledere i heisfirma per 23/11 2013
Company Local Trustees
Otis - Hovedtillitsvalgt Thomas Skoglund thomas.skoglundotisklubben.no
Otis - Oslo Tommy Rønning tommy.ronningotisklubben.no
Euroheis
Kjetil Frydenlund frydenlund83online.no
Kone - Hovedtillitsvalgt Bård Naverud baard.navrudheis.no
Melbye Jan Bregenov
bregenovyahoo.no
Reber Schindler - Oslo Per Morten Sandaas
pemsandonline.no
Reber Schindler - Hovedtillitsvalgt Terje Skog
terjeelogitoa.no
Stahl - Oslo Espen Milli espen.milliheis.no
Stahl - Bergen Steinar Johansen stahlklubbenhotmail.com
Thyssen - Hovedtillitsvalgt Vidar Holm vidar.holmheis.no
Ribe Bjørn Vole-Gundersen bjorn.ribeheisgmail.com
Heis-Tek - Bergen Terje Fjeldstad

Heis-Tek - Tromsø Hans Ottar Olsen
Uniheis Patrick Simonsen patrickuniheis.no