Registrering av deltakelse på markering utenfor Schindlers hovedkontor på Hasle mandag 23. november 2020

I forbindelse med den pågående covid-19-pandemien, ber vi deg registrere din deltakelse på markeringen her i dag.

Informasjonen du gir vil kunne brukes til en eventuell smittesporing dersom noen av deltakerne blir smittet med koronaviruset. Informasjonen er det kun organisasjonssekretæren i HMF som har tilgang til, og registreringen vil bli slettet etter 14 dager.

Registrer deltakelse i skjemaet under:

2020-11-deltakerregistrering-Schindler_Hasle_HTV