Opplæring og etterutdanning

Stiftelsen Heisbransjens Utdanningssenter ble etablert i 1988, og eies av Heismontørenes Fagforening (HMF) og Heisleverandørenes Landsforening (HLF) i fellesskap. 

Partene har 2 representanter hver i styret, og det er i tillegg oppnevnt en frittstående person som styreleder. 

Etableringen av HBU skjedde som en følge av at det ved tariffrevisjonen i 1986 ved inntatt bestemmelser i Overenskomsten for Heisfaget, som ga alle heismontører rett til minimum 1 ukes fagrettet etterutdanning. 

HBU finansieres ved at medlemmer av Heismontørenes Fagforening betaler kroner 262,50,- pr. måned (kr. 1,75 x 150 timer) til senteret, og at heisbedriftene betaler et tilsvarende beløp (også noen av dem som ikke er medlemmer av HLF). 
Undervisningen skjer på dagtid. Alle kursdeltakere får dekket full lønn av sin bedrift. 

Les mer på HBUs egen hjemmeside.

Stiftelsen OPPHEI er et landsdekkende opplæringskontor for heisfaget som ble opprettet i 1998. 

OPPHEI gjennomfører teoriundervisning etter læreplanen for Vg3/bedrift – heismontørfaget, og følger opp at lærlingene arbeider etter samme plan i bedrift. 

OPPHEI har som intensjon at alle heisbedrifter med lærlinger kan bli medlemmer. Medlemsbedriftene står i dag for ca. 85-90% av heismarkedet i Norge.

Les mer på OPPHEIs egen hjemmeside.

Forrige artikkelHvordan bli heismontør?
Neste artikkelStudiemateriell