13. juli 2024

LOfavør er navnet på fordelsprogrammet for dem som er organisert i et LO-forbund. Med over 900 000 medlemmer er det forhandlet fram gunstige og trygge avtaler. Noen fordeler får du automatisk når du melder deg inn i Heismontørenes Fagforening. Andre fordeler ligger der som et tilbud du kan benytte hvis du vil.

INNBOFORSIKRING

Obligatorisk gjennom medlemskapet: Den er kåret til markedets beste innbo- og løsøreforsikring og dekker en rekke ulike forhold.

GRUNNFORSIKRING

Obligatorisk gjennom medlemskapet. Forsikringen gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall i både fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden.

TOPP REISEFORSIKRING

Med LOfavør Topp reiseforsikring er du forsikret på reiser året rundt med inntil 70 dager per reise. Forsikringen gjelder også for din ektefelle/samboer og barn under 20 år, og gjelder uavhengig av om dere reiser sammen eller hver for dere.

UFØRE- OG EKTEFELLEFORSIKRING

Dette er en uføreforsikring for medlemmer under 60 år som er fullt arbeidsdyktige og en dødsfallsforsikring for ektefelle/samboer. Medlemmer under 60 år som ikke oppfyller kravene til uføreforsikring, og medlemmer over 60 år, har en dødsfallsforsikring.

FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING

Gir økonomisk støtte til dine etterlatte dersom du som medlem dør før fylte 60 år. Tegnes frivillig.

FLERE LOFAVØR-FORSIKRINGER

Gjennom LOfavør kan du tegne en rekke skade- og personforsikringer og du kan oppnå lavere egenandeler og inntil 20 prosent samlerabatt.

FLERE FORDELER …

LOfavør har også framforhandlet en rekke andre fordeler for deg som medlem. Dette gjelder blant annet bankfordeler, juridisk bistand, feriereiser, leiebil, fritidsaktiviteter, kultur, hotell og strøm.

LOfavør-appen

Med LOfavør appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma.

HuskHvaDuHar kan du legge til bilder av tingene dine, så blir det lettere og huske på alt man har.

X