21. mai 2024

Heismontørenes Fagforening

Som medlem av Heismontørenes Fagforening (HMF), tilhører du en sterk organisasjon med en lang historie å være stolt av – bestående av solidaritet, styrke og framgang.

HMF ble stiftet i 1930. Foreningen besto da av heisarbeidere fra ulike mekaniske verksteder. Medlemsantallet var cirka 50 personer. Heisarbeid ble sett på som et mekanisk yrke, og således ble de mekaniske verkstedene tilsluttet forbundet Jern og Metall (nå Fellesforbundet). Dette var også det samme forbundet elektrikerne tilhørte før NEKF (nå EL og IT Forbundet) ble opprettet i 1918. Elektrikerne kjempet for å få opprettet sitt eget forbund, og på samme vis måtte heismontørene kjempe seg inn i NEKF fra Jern og Metall. I 1932 måtte heismontørene streike i flere måneder bare for å bli en del av NEKF.

Tariffavtalen vår, Heisoverenskomsten (som du også får dra nytte av) ble født i 1935, etter flere streiker for at heis skulle ha en egen overenskomst i NEKF, og ikke være omfattet av overenskomsten i Jern og Metall (nå Fellesforbundet) for arbeidere på mekaniske verksteder. En av de viktigste grunnene til engasjementet og til gode lønns- og arbeidsforhold i heis er at vi har vår egen overenskomst. Samme år opprettet også HMF en egen avdeling i Bergen, i tillegg til hovedavdelingen i Oslo.

Siden opprettelsen i 1930 har heismontørene, sammen med elektrikerne jobbet for å forsvare elektrofagene. Flere bedrifter har forsøkt å benytte arbeidere uten fagbrev til heisarbeid, og de har forsøkt å lønne arbeidet etter tariffavtaler med lavere lønn. HMF ville styrke kampen for fagbeskyttelsen gjennom statlig anerkjennelse av faget. I 1965 kom det en forskrift som sa at det elektriske arbeidet på heis var forbeholdt heismontører med fagutdanning. Men angrepene på faget fortsatte. Med markedsliberalistenes offensiv på 80-tallet kastet Høyre seg inn i kampen mot faget – eller kampen mot monopolet, som de kalte det. På 90-tallet ble forskriften svekket, med støtte fra AP og en samlet høyrefløy på Stortinget. Denne Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) slår fortsatt fast at bare fagarbeidere har adgang til å arbeide på elektriske anlegg på heiser. Overenskomsten har sterkere fagbeskyttelse, men den gjelder selvsagt bare de organiserte bedriftene.

Helt siden oppstarten på 1930-tallet har en rekke goder blitt kjempet fram av forrige generasjons heismontører. Gode betingelser både på fastlønn og akkord, eget heisfag med lærlinger, egen skole for lærlinger, årlig etterutdanning for heismontører, offshoreavtale og rullerende permitteringer er bare noen av de mange godene HMF har kjemper frem i årenes løp.

Men ingen goder uten kamp. Heismontørene lærte tidlig at det nytter å kjempe for rettighetene. Kun det beste er godt nok for våre medlemmer, og noen ganger betyr det at kompromisser må inngås. For HMF er det alltid hos medlemmene foreningas styrke ligger. Våre tillitsvalgte kan gjerne lede medlemmene, men alt handler om hver enkelt heismontørs ideologi og forståelse for hvem som egentlig produserer verdiene på bedriften, og hvem som sitter med den reelle makten over arbeidet. Vårt samhold trumfer enkelte bedrifters ønske om å splitte oss.

Heismontørenes Fagforening skal fortsette å være en garantist for gode lønns- og arbeidsvilkår i mange, mange år fremover. I flere land i Europa ser vi et løsarbeidersystem på nymontasje. Fraværet av eget heisfag har gjort det vanskelig å forsvare ryddige arbeidsforhold. Kravene for å jobbe med heis er få eller ingen. Dette må ikke få skje i Norge. Store multinasjonale selskaper har ved flere anledninger forsøkt å splitte opp faget vårt og utvanne fagbrevet vårt – men vi har stått imot! NHO har forsøkt å kvitte seg med oss flere ganger – til og med ønsket at heisarbeid skal lønnes etter Landsoverenskomsten for elektrofagene. I land hvor både fag og utdanning mangler ser vi en drastisk nedgang i lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig ser vi en økning i ulykker blant både brukere av heis og de som arbeider med heis.

Nesten samtlige angrep på heismontørene dreier seg om forsøk på å lempe på sikkerhets- og utdanningskrav. Men vi slår tilbake – gang på gang! Og vi seirer – gang på gang!

Tiden har vist at så lenge heismontørene står samla, vil vårt samhold alltid seire!

Tiden går – HMF består!

Medlemskap

Er du ikke organisert? Da er det på tide å sette seg inn i hva det vil si å være medlem i en fagforening. Klikk her for å lese mer om dine rettigheter som organisert, og for å bli medlem av Heismontørenes Fagforening.

Styret og tillitsvalgte

Kontakt oss

Heismontørenes Fagforening
Østre Aker vei 24
0581 Oslo

Telefon: +47 22 17 45 50
E-post: foreninga@heis.no
Nettadresse: http://www.heis.no
E-post nettansvarlig: foreninga@heis.no
E-post Heismontøren: redaksjonen@heis.no
Organisasjonsnummer: 921 477 783

Styret og tillitsvalgte i HMF med kontaktinformasjon
Avdelingskontorer:

Bergen:
Telefon: 55 36 87 66
Kalfarveien 71
5018 Bergen

Stavanger:
Telefon: 51 84 04 60
Lagårdsveien 124
4011 Stavanger

Trondheim:
Telefon: 959 86 244

Siste artikler

X