Bli medlem

Heismontørenes Fagforening er en del av EL og IT Forbundet, innmeldingen går derfor via dem. Innmeldingsskjema finner du på EL og IT Forbundets hjemmesider: