Instruks for ettersyn på heiser

Instruks for ettersyn på heiser er laget av Faglig Utvalg i Heismontørenes Fagforening. Den bygger på Norsk Standard, NS-EN 13015, og Temaveiledning fra Statens Bygningstekniske Etat (HO-2/2008)

Vi takker for innspill i prosessen fra ansatte i Norsk Heiskontroll og fra Heisbransjens Utdanningssenter.

Bakgrunnen for at vi lager en slik instruks er økt konkurranse om servicekontrakter. Vi ønsker å motvirke en tendens til at det gis urealistiske pristilbud på ettersyn på heiser, som dermed kan etablere et urealistisk lavt prisnivå i markedet. Dette vil igjen føre til press om å kutte hjørner og ta innersvinger i ettersyn på heiser. Norge har i dag god sikkerhet på heiser. Sikkerheten kan bli vesentlig dårligere hvis det slurves med ettersyn.

Instruksen vil bli fulgt opp og oppdatert av HMFs faglige utvalg, og vi er takknemlig for innspill fra konsulenter, heiskontrollører, montører og ander. Send til foreninga@heis.no.

Trykk på bildet for å åpne instruksen i ny fane: