22. juni 2024

Dine medlemsfordeler

Hva vil det si å være organisert og hvor mye koster det? På denne siden finner du informasjonen du trenger!

Som medlem i Heismontørenes Fagforening er du også en del av EL og IT Forbundet. Som organisert har du mange fordeler du ikke kan dra nytte av som uorganisert.

Vi kjemper for dine lønns- og arbeidsvilkår

Heismontørenes Fagforenings viktigste jobb er å sørge for at medlemmene våre har ordna lønns- og arbeidsvilkår. Som medlem bidrar du til at disse vilkårene ivaretas, både i bedriften du arbeider, og ved å legge til rette for foreningas arbeid med gode rammevilkår. Tariffavtalen er det som sikrer deg en anstendig lønn, gode overtidstillegg, avtalefestet pensjon (AFP). Tariffavtale kan kun opprettes der det er nok medlemmer.

En solidarisk fagforening

Hvis andre arbeidere tvinges til å godta dårlige lønns- og arbeidsforhold, så vil dette bli smittsomt. HMF viser solidaritet i praksis, og støtter derfor klubber og fagforeninger som trenger dette. Derfor får vi også stor støtte når vi sjøl aksjonerer eller går ut i streik.

Tillitsvalgte hjelper deg

HMF har tillitsvalgte i hele landet som hjelper deg om du for eksempel blir usaklig oppsagt eller ved andre problemer i arbeidsforholdet. Vi har bred erfaring i konfliktløsning på arbeidsstedet og bistår om det er nødvendig.

Har bedriften din tariffavtale?

En av hovedoppgavene til HMF er å inngå tariffavtale på alle bedrifter der vi har medlemmer. Tariffavtale gir deg som arbeidstaker flere rettigheter. Husk at din hverdag består i åtte timers arbeid – åtte timers fritid og åtte timers hvile! Du tilbringer store deler av livet på din arbeidsplass og da er det viktig at du sikrer deg bedre innflytelse gjennom medlemskap hos oss.

Med tariffavtale har klubbens tillitsvalgte krav på respekt fra ledelsen, og rett til å forhandle med bedriften. Etter vår tariffavtale, Overenskomst for Heisfaget, er det hvert år rett til forhandlinger om lokalt lønnstillegg og andre deler av arbeidsvilkårene som det kan være gunstig å ha avtale på. Det er blant annet HMFs kampkraft og forhandlingsstyrke i disse forhandlingene som sikrer at våre medlemmer opprettholder kjøpekrafta og andre gode vilkår. «Meningsløst gode» vilkår, ifølge NHO.

Med tariffavtale er du sikret innenfor følgende kategorier:

Lønn
Det er ingen lover i Norge som angir hvilken lønn du skal ha. Med en tariffavtale får du en lønn som er avtalt mellom partene.

Permisjoner ved fødsel/adopsjon
Tariffavtalen har bestemmelser om 14 dagers fri med lønn ved fødsel eller adopsjon. Loven gir bare rett til fri etter bestemte regler, men da uten lønn.

Ferie og feriepenger
Ferieloven gir deg rett på fire uker og én dag ferie i løpet av året, samt 10,2 prosent feriepenger. Tariffavtalen gir deg fem ukers ferie og 12 prosent feriepenger. Feriepengene beregnes av skattbar inntekt fra året før.

Pensjonsordning
En tariffavtale gir deg rett på AFP (avtalefestet pensjon) som kommer i tillegg til Folketrygdens pensjonsordning. Dette gir deg en vesentlig bedre pensjonsutbetaling.

Korte velferdspermisjoner
En tariffavtale gir deg rett til korte velferdspermisjoner med lønn for å delta i begravelse, lege og tannlegebesøk, flytting til ny fast bopel, følge egne barn til første dag i skole eller barnehage, konfirmasjon med mer. Loven har ingen slike bestemmelser.

Advokater og jurister

Får du problemer i ditt arbeidsforhold, kan det bli aktuelt å gå til domstolen. Gjennom ditt medlemskap kan du få gratis tilgang til landets beste jurister på arbeidsrettslige spørsmål (forutsetter at saken godkjennes av forbundet).

Kurs, møter og konferanser

HMF og EL og IT Forbundet har årlig en rekke tilbud om skolering for sine medlemmer. Her finnes mange varianter, både for nye medlemmer og erfarne tillitsvalgte. Kurs er gratis for medlemmer og alle utgifter er dekket, inkluderer et eventuelt bortfall av lønn (tapt arbeidsfortjeneste) for å delta.

Hva koster det?


Medlemskontingent
Medlemmer skal betale en ordinær samlet minimumskontingent til EL og IT Forbundet på 1,2 prosent av brutto lønn, som tilsvarer beløpet oppgitt i kolonne 111A i årlig lønns- og trekkoppgave (feriepenger inkludert). I tillegg trekkes en fagforeningskontingent til HMF på 1,6 prosent av brutto lønn.

Lærlinger
Lærlinger betaler fagforeningskontingent på 1,2 prosent av brutto månedslønn, pluss kontingent til HMF på 1,6 prosent. Lærlinger har gratis grunnforsikring liv, innboforsikring (kollektiv hjem) og topp reiseforsikring og betaler ikke egenandel.

Fradrag på skatten
Alle som betaler fagforeningskontingent kan trekke fra inntil 3 850 kroner i skattepliktig inntekt. Les mer hos Skatteetaten.

Forsikringer
I tillegg til medlemskontingenten, kommer obligatoriske forsikringer, inkludert Norges beste innboforsikring, som følger med medlemskapet ditt. I 2019 ligger prisen på forsikringene mellom 110 og 529 kroner i måneden, avhengig av dine valg ved innmelding. Du kan lese mer om forsikringene her.

Siste artikler

TARIFFOPPGJØRET – LO-LEDELSEN FORNEKTER SEG IKKE

En fagbevegelse uten streikerett - eller som ikke våger å ta rettigheten i egne hender dersom den formelt er fraværende, er ingen ordentlig fagbevegelse.

KARTLEGGER EKSPONERINGEN AV BYGGSTØV VED RENOVERING AV BYGG

Det er ikke kun på nye byggeprosjekter hvor bygningsarbeidere kan bli eksponert for byggstøv. I et pågående forskningsprosjekt skal Statens arbeidsmiljøinstitutt karakterisere støvet som dannes gjennom renovering av eksiterende bygg.

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X