Illustrasjon: Christian Olstad

30-tallet:

Del 1: Introduksjon

Del 2: Begynnelsen av 30-tallet; HMF blir født

Del 3: Fortuna-konflikten i 1932

Del 3,5: Fagopposisjonen av 1911

Del 4: 1935 – felles overenskomst

Del 5: Streika i 1937

Del 6: Epilog