Standard for evakuering av personer ved brann

En ny standard for forsinket sikker stopp av heis ved brann har nå vært på høring. Det har vært stor interesse for standarden, med mange høringsuttalelser og synspunkter. Hensikten med standarden er å kunne benytte heisen til å evakuere personer, uavhengig av funksjonsevne, ved brann.

Lundberg er redaktør i fagbladet Heismontøren.

Kravene til universell utforming innebærer krav til evakuering, men dette har ikke fått like mye oppmerksomhet som andre krav til tilgjengelighet. I den forbindelse er det utarbeide bestemmelser som kan benyttes for på en trygg måte å forsinke en sikker stopp av heisen ved brann. Dette slik at flere kan evakueres ved bruk av heisen. Begrepet sikker stopp innebærer en serie bestemmelser som skal bringe heisen til en forhåndsbestemt etasje hvor heisen åpner dørene og deretter ikke skal kunne benyttes.

Standarden, som er ment for å kunne støtte opp under «Lov om likestilling og forbud mot diskriminering», skal sørge for at alle, uavhengig av funksjonsevne, kan evakuere en bygning ved hjelp av heisen.

De nye bestemmelsene i standarden, som blir kalles NS 3807, skal sørge for å etablere en presis angivelse av det tidspunkt hvor utløst brannalarm skal gi heisen signal om sikker stopp. Da slipper man å stenge heisen for bruk før den faktisk er truet av brann. På denne måten kan heisen være tilgjengelig for bruk i noen minutter ekstra.

Standarden skal definere området rundt en heis som overvåkes av et automatisk brannalarmanlegg. Disse områdene skal benevnes som branndetekterte heissoner. En slik heissone kan etableres som et fysisk område som omsluttes av vegger og overvåkes av et automatisk brannalarmanlegg, eller som et logisk område hvor brannalarmanlegget ivaretar overvåking av skillet mellom branndetektert heissone og områdene rundt denne. Ved å etablere branndetekterte heissoner kan heisen være i drift i noe lengre tid enn dagens praksis tillater. Man skal da trygt kunne bruke heisen til evakuering i denne ekstra tiden. Dette innebærer at svært mange bygg i Norge vil kunne evakueres personer ved bruk av heis. Noen bygninger kan være utformet slik at branndetekterte heissoner ikke kan etableres.

Standarden vil kunne påvirke eksisterende og nye brannkonsept. Denne vurderingen tillegger den ansvarlig prosjekterende for brannkonseptet. Standarden er ikke ment å kunne hindre innovasjon, ny teknologi eller alternative løsninger så framt sikkerhetsnivået ikke reduseres.

Forrige artikkelScan Heis i Bergen tatt for grov sosial dumping
Neste artikkelChristian Olstad: Heismontøren med kameraet