HMF bevilger 100.000 kroner til humanitært arbeid i Ukraina

Under årets årsmøte ble det lagt fram forslag om å bevilge 50.000 kroner hver til Leger uten grenser for deres arbeid i Ukraina og Norsk Folkehjelp for deres arbeid med Ukrainske flyktninger. Begge forslagene ble vedtatt.

Som følge av eskaleringen av krigen i Ukraina, jobber Leger Uten Grenser på spreng med nødhjelpsrespons der behovene er størst. I starten av krigen fokuserte Leger Uten Grenser på å få inn utstyr til behandling av traumeskader, akuttmottak, intensivavdelinger og medisiner. Etter hvert har det også blitt behov for medisiner mot kroniske lidelser som astma, diabetes og høyt blodtrykk. Leger Uten Grenser tilpasser forsyningene i henhold til behovene på bakken.

På sine egne nettsider oppsummerer Leger Uten Grenser deres innsats slik:

  • Siden 24. februar har vi sendt og distribuert mer enn 225 tonn medisinsk utstyr og hjelpeartikler.
  • Per 20. april har vi flere enn 300 feltarbeidere på bakken i Ukraina. Teamet utvides daglig.

Les mer om deres arbeid her.

Norsk Folkehjelp arbeider ikke på bakken i Ukraina, men deres lokallag rundt omkring i Norge mobiliserer humanitært for å hjelpe flyktninger som kommer fra det krigsherjede området. Norsk Folkehjelp bidrar på stand rundt omkring i Norge for å gi informasjon om situasjonen i Ukraina, samt bidrar med inkluderingsaktiviteter som støtter ukrainske flyktninger i Norge. I tillegg hjelper Norsk Folkehjelp i Oslo til med arbeidet Utlendingsdirektoratet står for, som hovedsakelig består av å ta imot flyktningene, og hjelpe dem med praktiske gjøremål knyttet til deres ankomst i Norge.

Les mer om deres arbeid her.

HMFs medlemmer vedtok bevilgningene med overveldende flertall.

Forrige artikkelAlt Heis Satser stort med elbil
Neste artikkelTariffkravene er overlevert