13. juli 2024

KONTROLLRÅDET FOR HEIS

Som rådgiver for Statens Bygningstekniske Etat i heistekniske spørsmål og som faglig forum og et rådgivende organ for installatører, bygningsråd og Norsk Heiskontroll ble kontrollrådet for heis opprettet i 1987. Vi skal her bli bedre kjent med rådet og deres mangeårige sekretariat Knut Løe.

I Kontrollrådet sitter representanter for Statsbygg, eiendomseiere/gårdeiere, heisinstallatører, EL og IT forbundet (med Rune Larsen som representant fra HMF), DSB (tidligere Elektrisitetstilsynet), Heisteknisk Råd (HTR), sikkerhetskontrollorganer for heis osv.

Med årene er forumet utvidet eksempelvis med også brukere, da representert av handikapforbundet, blindeforbundet og heiskonsulenter. Dette er for å optimalisere og ivareta alles behov som brukere av løfteinnretninger i samfunnet.

Kontrollrådet for heis har i dag betegnelsen SN/K-037, og er Standard Norges komite for løfteinnretninger og speiler også tilsvarende aktiviteter i CEN, ISO og det internordiske standardiseringssamarbeidet INSTA M Hiss.

HEISBRANSJEN SETT UTENFRA

Kontrollrådet SN/K-037 blir i dag ledet av Øystein Ueland med Knut Løe som forumets mangeårige sekretariat. Knut går nå av med pensjon, og i den anledning har vi tatt en prat med han.

Knut, du har vært med i komiteen SN/K-037 i mange år, fra Standard Norge. Tidligere så hadde samme komite betegnelsen Kontrollrådet for heis. SN/K-037 står for Standard Norge/Komite, og 037 er betegnelsen for det som omhandler heis, løfteinnretninger, rulletrapp og rullefortau. Hvor mange år har du vært med i denne bransjekomite?

«Jeg startet i dette arbeidet i mai 2000. De første oppgavene var å arrangere det årlige sikkerhetskurset for sikkerhetskontrollørene på Lillehammer, og deltakelse i CEN/TC 10 og INSAT M Hiss.»

Hva tenker du om heisbransjen Knut, du som over mange år har sett og lært bransjen å kjenne fra ditt «vindu»?

«Jeg har hele tiden blitt svært inspirert av bransjen, hvor heisfirmaene, og særlig heismontørene, utrettelig jobber for bedring av sikkerheten. Kombinert med innsatsen i komiteen også fra våre myndigheter, eiere og rådgivere måtte dette også fra Standard Norges side selvfølgelig får stor oppmerksomhet. I dag har vi i Norge et av Europas sikreste og omfattende regelverk for løfteinnretninger, takket være bland annet komiteens innspill til myndighetenes regelverk, og bransjens selvpålagte etterlevelse av regler og standarder utviklet av komiteen. Vi skal være stolte over den høye sikkerheten vi nå har i Norge for brukere, montører og kontrollpersonell.»

Det er utarbeidet flere nye standarder gjeldende for heisbransjen i Norge. Er det noen standarder som du mener utpeker seg som mer betydningsfulle i din periode i komiteen?

«Jeg tror nok at NS 3810, som beskriver et minsteomfang av den periodiske sikkerhetskontrollen er svært viktig. Standarden sikrer at kontrollen ivaretar sikkerhetsnivået på løfteinnretningen uavhengig av hvem som utfører kontrollen.

NS 3809 som underlag for ettersynskontrakter er også en viktig standard da den sikrer at ettersynet har de betingelser som kreves for å vedlikeholde sikkerheten. Jeg vil også nevne NS 3808 som et nyttig verktøy ved endringer og ombygginger av løfteinnretninger – igjen for å opprettholde sikkerheten.

NS-INSTA 500-1 er også en svært viktig standard. Her får brukeren et effektivt verktøy for å rapportere ulykker på en nøytral og oversiktlig måte. Standarden er i bruk hos våre bygningsmyndigheter, hvor standardens rapporter skal inn i registreringssystemer NIREG.»

NS 3809 som underlag for ettersynskontrakter er en viktig standard da den sikrer at ettersynet har de betingelser som kreves for å vedlikeholde sikkerheten, sier Løe. Foto: HMF.

SN/K-037 er en bredt sammensatt gruppe, og med flere utenfor selve heisbransjen, men er involverte omhandlende løfteinnretninger og rulletrapp/rullefortau. Er også din erfaring at dette er riktig, for å få frem gode diskusjoner, gode vedtak som igjen fører bransjen fremover på flere områder?

«Jeg er overbevist om at komiteens brede sammensetning har vært en suksessfaktor. Gjennom mine 22 år som prosjektleder for komiteen har jeg opplevd svært så friske diskusjoner om mange tema – men vi har alltid klart å enes om veien videre i fellesskap.»

Noen av hovedoppgavene i SN/K-037 er også å ivareta topp sikkerhet for brukere, eiere og de som utfører arbeid med løfteinnretninger og rulletrapper/rullefortau.Komiteen orienteres og eventuelt behandler hendelser som nestenulykker og ulykker. Hvordan er ditt syn på, og oppfatningen av heisbransjen når det gjelder fokus på sikkerhet?

«Som vist tidligere mener jeg bransjen er veldig fokusert og dyktig på forhold som påvirker sikkerheten. Men – jeg mener ikke at alt dermed er bare bra. Vi har jo også eiere av løfteinnretninger som i noe sterkere grad bør øke fokuset på sikkerheten. Dette gjelder i særlig grad manglende rapporteringer av ulykker og hendelser på løfteinnretningene. Noen eiere kan synes å sette omdømme og økonomi foran løfteinnretningens sikkerhet. Dette er forhold som sakte men sikkert bedres. Og så har vi selvfølgelig noen eiere som slurver med å bestille sikkerhetskontroll – både periodisk og etter hendelse/ulykker. Men dette er også under stadig forbedring.»

Har du noen tanker om gode råd framover for heisbransjen?

«Gode råd for framtiden utvikles best om bransjen også i fortsettelsen engasjerer seg i regelverksutvikling og standardisering. Vi blir jo sakte men sikkert mer og mer internasjonalisert. Bland annet vil vi jo i Norge ha utfordringer med vårt nasjonale regelverk for grensesnittene mellom løfteinnretningen og bygningskroppen hvor de er installert. Dette skyldes at internasjonale standarder ikke lenger vil beskrive disse grensesnittene. Så mitt råd her er: Pass på hva myndigheten gjør eller ikke gjør i denne sammenheng.»

Du gikk av som pensjonist i år, rett før sommerferien. Vel fortjent! Hva skal dagene og årene fremover fylles med?

«En fordel man har når man har fylt 70, er at planer for dagene som kommer lett kan endres. Men jeg vil nok legge vekt på å friske opp litt språk – kanskje lære meg litt samisk, lese mye og ta tak i noen vedlikeholdsoppgaver på hus og hytte. Og kanskje mimre litt om heisbransjen som jeg har stor respekt for.»

Takk for praten Knut, og takk for all den gode jobb du har utført for SN/K-037 og heisbransjen generelt!

Rune Larsen
Rune Larsen
Larsen er nestleder i Heismontørenes Fagforening.

Siste artikler

HØYREBØLGEN OG FASCISMEN

Vi leser stadig oppslag i avisene om ytre høyres aktivitet i Europa, og hvordan de har gjort seg mer relevante i politikken. Reichsbürger-bevegelsens kuppforsøk i Tyskland i 2022 var en stor sak i mediene, der flere høyt profilerte medlemmer ble arrestert. Blant annet en tidligere dommer og politiker i Alternativ fur Deutchland – et parti som ble det tredje største partiet etter valget i 2017.

STATUS FRA KURSSENTERET

Vi er nå ferdig med FSE kurs for 2024, og vi er ca. halvveis med ukeskursene.

HEISMONTØRENE VISER SIN STØTTE TIL DE STREIKENDE PÅ IKT OVERENSKOMSTEN

I over en uke har IKT-arbeiderene organisert i EL og IT Forbundet streiket for en anstendig lønn og heving av minstelønna som i dag starter på 358. 000 kroner.

#Heiscup2024: Velkommen til Barcelona

August er ikke langt unna; her er alt du trenger å vite om årets Heiscup.
2,498FølgereLik
1,059FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X