30. november 2023

KAMPEN OM LEDERVERVET I FORBUNDET

Eystein Garberg (44) mener det er mye bra i forbundet i dag, men at vi er forpliktet til å forbedre oss hele tiden. Han er en av to kandidater som stiller til valg som ny forbundsleder på landsmøte i mars.

Redaksjonen er til stede på Representantskapsmøte i EL og IT Oslo/Akershus hvor de to kandidatene som er aktuelle for å ta over som ny forbundsleder etter Jan Olav Andersen, fikk tjue minutter hver på å fremlegge sine visjoner.

Eystein Garberg ønsker mer demokrati, åpenhet og større takhøyde for å diskutere saker som man selv nødvendigvis ikke er enig i. Han vil minske avstanden fra medlemmene til forbundsledelsen, og sier at det er medlemmene som er forbundet.

I hvert fall frem til nå, har nye ledere i forbundet blitt rekruttert fra forbundskontoret. Garberg derimot har tro på å hente en tillitsvalgt utenifra med en annen bakgrunn. Videre mener han at alle posisjoner i forbundet skal velges, og forteller at det er viktig å velge en leder som er nærmere grasrota og medlemmene. 

Eystein, som har bakgrunn som telekomunikasjonsmontør, har siden 2014 vært leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag (EFT) hvor han har imponerende referanser. På de åtte årene hvor han har sittet som leder i Trøndelag har de blant annet økt antall yrkesaktive medlemmer med over tusen, og doblet antall bedrifter med tariffavtale. Av de 2358 yrkesaktive medlemmene er 1327 av dem under tretti år. Førtifireåringen har tro på medlemmenes kampkraft, og det er verdt å merke seg den støtten EFT har vist HMF og andre foreninger under konflikter.

Kandidaten fra forbundskontoret

Den andre kandidaten som stiller til valg som ny forbundsleder er Geir Ove Kulseth (41). Geir Ove er til sammenligning med Eystein også trønder, og han har den samme formeningen om at mye er bra i forbundet, men at det fortsatt kan bli bedre.

Geir Ove Kulseth er i dag forbundssekretær i EL og IT.

Men der stopper også likheten mellom de to. For som de to siste lederne av forbundet, kommer også Kulseth fra forbundskontoret hvor han i dag er forbundssekretær. På sine tjue tildelte minutter sliter Kulseth med å overbevise om at han er den rette kandidaten til å ta over som leder av forbundet. Dette selv om han har mange gode visjoner som treffer, slik som å satse på jenter i yrkesfag, sikre et trygt og godt arbeidsmiljø, forby bemanningsbransjen og skjerme utsatte tillitsvalgte. Videre ønsker han en samlet og sterkere organisasjon, og han mener vi fremover må gripe de muligheter som finnes i bransjen.

Siste artikler

HMF-SKOLEN

Det er nå blåst nytt liv i studievirksomheten i foreninga vår, og HMFs grunnskole er allerede godt i gang.

Har du ny adresse?

For at post fra foreningen, slik som fagforeningsbladet Heismontøren, skal finne veien til din postkasse er vi avhengig av at du selv endrer din nye adresse.

STATUS TARIFFAVTALER PÅ MØRE

Én ny tariffavtale er i boks – en annen milelangt unna.

MINDRE INNLEIE ETTER LOVENDRING

En ny rapport fra De Facto som kartlegger situasjonen på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet trådte i kraft, viser en nedgang i bruken av innleie hvor flere er blitt tilbudt faste ansettelser.
2,491FølgereLik
1,051FølgereFølg
38AbonnenterAbonnér
X