20. april 2024

Vannkrafta er vår! Bli med på aksjonsdag og politisk streik

Strømprisene i Norge er på rekordhøyt nivå og mange har problemer med å betale strømregningene. Samtidig er mesteparten av norsk kraftproduksjon er eid av staten. Krafta er vår felles eiendom. Det betyr at vi ikke trenger å overlate strømprisene til markedet alene, men kan regulere kraftmarkedet politisk.

Industriaksjonen arrangerer aksjonsdag og politisk streik mot de høye strømprisene torsdag 16. mars i Oslo og flere andre steder i landet. Fellesforbundet avdeling 600 Bygg, avdeling 601 Tømrerne, avdeling 4 Oslo Transport, avdeling 850 Oslo Grafisk og OSA Oslo Sporveier har vedtak om politisk streik.

I Oslo blir det konferanse i Melahuset fra klokken 12.00, hvor de streikende og alle andre er velkomne. Melahuset ligger i Mariboesgate 8, tvers over Rockefeller. Fra 15.30 blir det fanemarkering utenfor Stortinget. Se fullt program i Oslo lenger ned i saken.

Andre steder

Raufoss: Politisk streik 14. mars og aksjonsdag 16. mars i Raufoss. Se mer info her: https://fb.me/e/v2qayDyh

Gjøvik: Demonstrasjon Gamletorget i Gjøvik klokka 17.00. Se mer info her: https://fb.me/e/32F1LbtaV

Trondheim: Demonstrasjon i Trondheim klokka 18.00. Buss blir satt opp i Orkanger fra Elkem Thamshamn, Washington Mills, Wacker Holla Industri Energi. Se mer info her: https://fb.me/e/2OFTfVoS4  

Bergen: Det blir demonstrasjon Torgallmenningen. Mer info kommer.

Stord: Det blir demonstrasjon og markering fra klokka 17.00.

Verdal: Det blir markering i Verdal. Mer info kommer.

Tromsø: Det blir folkemøte og demonstrasjon klokka 18.30 på Torget i Tromsø.

Stavanger: Demonstrasjon på Torget fra klokka 17.30.

Program i Oslo 16. mars.

Konferanse på Melahuset:
Klokka 12.00:
Kjell Roland fra Energikommisjonen og Trygve Tamburstuen fra Alternativ Energikommisjon.

Klokka 13.00:
Handlingsrom innen EØS-avtalen på styring av norsk strømpolitikk ved professor Finn Arnesen.
Strømpriskrise i Norge og Energi ved Isak Lekve og Idar Helle.

Klokka 13.45:
Strømprisekrise – hva må gjøres?
Tuva Mjelde Refsum, nestleder Natur og Ungdom.
Dag Endal om strømpriskrisa betydning for idretten og frivillighet i Oslo.
Astrid Rambøl, AEK og Manifest Analyse.

Klokka 15.00:
Slutt

Klokka 15.30 – 16.30:
Fanemarkering utenfor Stortinget:
Appeller:
Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo
Jan Davidsen, tidligere leder Fagforbundet
Tuva Mjelde Refsum, nestleder Natur og Ungdom
Arne Larsen, Oslo NNN
Dag Endal, Oslo Idretten
Ola Floberg, leder OSA

Industriaksjonen og Alternativ Energikommisjon (AEK) krever:

Vannet i norske kraftmagasiner skal forvaltes slik at det sikres forsyningssikkerhet og gunstige priser for strømkunder i Norge.

Norske strømpriser frikobles fra det europeiske strømprissystemet.

Norge skal ha full kontroll over kraftflyten i utenlandsforbindelsene. Staten styrer utveksling av strøm og salg av overskudd

Paroler

NASJONAL KONTROLL OVER KRAFTA – POLITISK STYRTE STRØMPRISER NÅ

STORATSING PÅ ENØK OG OPPGRADERING AV VANNKRAFT!

REFORHANDLING AV UTENLANDSKABLENE

POLITISK KONTROLL OVER STRØMPRISENE NÅ!

Strømprisene i Norge er på rekordhøyt nivå og mange har problemer med å betale strømregningene. Samtidig er mesteparten av norsk kraftproduksjon eid av staten. Krafta er vår felles eiendom. Det betyr at vi ikke trenger å overlate strømprisene til markedet alene, men kan regulere kraftmarkedet politisk.

I Norge er dagens kraftkrevende industri fortsatt prisgitt de samme konkurransefortrinnene som for 100 år siden, med trygge rammevilkår og stabile lave strømpriser.

Norge har nå flere utenlandskabler enn det som trengs for forsyningssikkerheten. Konsekvensen er import av dramatisk høye strømpriser, en trussel for kraftkrevende industri.

Forskning viser at allerede ved en moderat øking av kraftprisen på 10 øre vil fortjenesten være tapt for treforedling, stål og deler av ferrolegeringsindustrien. Hvis dagens kraftpris består, vil konsekvensen på sikt være en avvikling av kraftkrevende industri i Norge.

Noe som fører til nedleggelse av verdens reneste prosessindustri.

Utenlandske aktører innen samme bransje vil ta over den norske markedsandelen.

Da med mindre restriktive regler med hensyn til miljøet, og med større konsekvenser for klimaet globalt. Lokalt vil viktige industriarbeidsplasser gå tapt da hjørnesteinsbedrifter legges ned. Små lokalsamfunn ute i distriktene kan tape nødvendige inntekter til å drive offentlige tjenester med fraflytting som en konsekvens.

Norsk kraftforedlende industri eksporterer for over 100 milliarder kroner i året og har ambisjoner om nullutslipp av klimagasser. Derfor er vår kraftforedlende industri et av bena norsk økonomi må gå på gjennom og etter det grønne skiftet.

Også næringsmiddelindustrien, som gartnerier, har varslet nedleggelse om prisnivået ikke normaliseres.

Energiselskapene ønsker flere overføringskabler, ikke for å eksportere strøm, men for å importere europeisk strømpris. Vi må huske at det har ikke blitt dyrere å produsere strøm, det er muligheten til å selge strømmen til Europa og deres kraftpris som gjør at prisen øker i Norge.

Alt dette for at kraftbransjen som allerede tjener nok, skal tjene mer penger, mye mer penger. Økningen i strømpris må betales av den kraftkrevende industrien og landets innbyggere, selv om det ikke koster en krone mer å produsere.

I forbindelse med Stortingets behandling av energipakke 3 i Stortinget i 2018 satte Arbeiderpartiets Landsstyre en rekke vilkår for at Stortingsgruppa skulle være med å vedta energipakke 3. Dette har partiet i regjering ikke fulgt opp.

Vi krever at politikerne, på kort sikt:

 • Innfører makspris på strøm for både privatkunder og næring.
 • Regulerer krafteksporten via kabler til utlandet, for å holde strømprisene nede og unngå å importere europeiske strømpriser til Norge.
 • Pålegger alle strømselskap å droppe «rushtidsavgiften» på strøm som gjør at dersom man får høyere nettleie dersom man bruker mye strøm samtidig. 
 • Bruker økte inntekter til staten som følge av høye strømpriser, i sin helhet, til å utbetale direkte støtte til husholdningene som strakstiltak.
 • At Stortinget skal instruere Norges vassdrags- og energidirektorat om å ikke øke nettleien.

Vi krever at politikerne på lengre sikt:

 • Jobber for en sosial og rettferdig energipolitikk. Det betyr blant annet å bruke den rene vannkrafta her hjemme, framfor å øke eksporten til det europeiske kraftmarkedet med undervannskabler.
 • Innfører et regulert to-prissystem, der vanlig forbruk er rimelig og luksusforbruk koster mer.
 • Avviser søknaden som ligger på vent i olje- og energidepartementet, om å bygge eksportkabelen NorthConnect, som vil gå fra Norge til Skottland.
 • Melder Norge ut av EUs energibyrå ACER, for å sikre nasjonal kontroll over norsk kraftproduksjon.
 • Reforhandle styringsavtalen til Enova, slik at alle midlene de får inn fra husholdningene går tilbake til husholdningene, og sikre at energieffektivisering på nytt blir en viktig del av Enovas mandat.
 • Opprette en støtteordning i Enova for lavinntektshusholdninger, og sørge for at Enova gir støtte til en rekke små og store tiltak som kan komme alle til gode, ikke bare til de som har enebolig og/eller råd til å legge ut store summer selv før støtten innvilges.

Dette er mulig med politisk styring, men det krever politisk vilje. Nå må regjeringa vise handlekraft, og det haster!

Fellesforbundets «kraftutvalg» slår fast forbundets prinsipper for en ny kraftpolitikk i sin ferske rapport:

 • Strøm skal være en strategisk samfunnsressurs under demokratisk politisk kontroll.
 • Prisdannelsen i kraftsystemet må settes med basis i produksjonskostnadene, ikke slik dagens børsdrevne marked fungerer, der prisen styres av høyeste budgiver i Europa.
 • Strøm er en strategisk innsatsfaktor for industrien og et grunnleggende gode for husholdningene, og skal omsettes uten å bidra til finansielle spekulasjoner og uakseptable profittmarginer til kraftprodusentene.

Husholdninger, næringsliv og industri kan ikke leve med dagens handlingslammelse, derfor går Fellesforbundet Avdeling 600 Bygningsarbeidernes fagforening med flere fagforeninger ut i politisk streik!

Fatt vedtak i DIN klubb og bli med foran Stortinget den 16.mars!

Industriaksjonen
Industriaksjonenhttps://www.industriaksjonen.no/
En aksjonsgruppe for bevaring og videreutviklng av norsk industri. Industriaksjonen har begge beina planta i fagbevegelsen

Siste artikler

Jentene i bransjen samles på kvinnedagen

Vi var så heldige å få en invitasjon til Heisjentenes samling på kvinnedagen 8. mars. Jentene i bransjen samles for å ta opp viktige saker, snakke om problematikk i bransjen og for å delta i 8. mars-toget. Elleve medlemmer møtte opp til samlingen som gikk over to dager. På programmet gikk faglig og sosialt innhold hånd i hånd.

PARKERING ÅRSMØTE

Det er ordnet med flere parkeringsplasser for medlemmer som deltar på årsmøte i foreningen på foreningskontoret i Østre Aker vei 24, Oslo.

VIL HA NYE HELSEKRAV INN I HEISOVERENSKOMSTEN

Under tarifforhandlingene i 2022 ble det enighet om tiltak for å begrense eksponeringen av helsefarlig kvartsstøv ved arbeid i heissjakten. Nå krever foreningen ytterligere tiltak for å stanse eksponeringen.

DIGITAL LOGGBOK ER NÅ ETABLERT HOS KUNDER

Eiendomsselskapet Malling er den første kunden som tar i bruk Lilo-digital loggbok på alle eiendommer som de drifter. Det betyr at det er flere montører som får beskjed om å registrere seg som bruker og være klar for å loggføre digitalt.
2,499FølgereLik
1,058FølgereFølg
43AbonnenterAbonnér
X