15. juni 2024

HLF og HMF er samstemte: Kvartsstøv identifisert som et alvorlig problem i byggebransjen

Heisleverandørenes Landsforening (HLF) og Heismontørenes fagforening (HMF) kunngjør i dag en erklæring om risikoen forbundet med eksponering for kvartsstøv i heisbransjen.

Organisasjonene har kommet frem til at tiltak må iverksettes for å redusere risikoen for helse- og sikkerhetsproblemer knyttet til kvartsstøv.

Kvartsstøv er en kjent utfordring i en rekke bransjer, inkludert bygg- og anleggssektoren, hvor boreaktiviteter ofte skaper støv som kan inneholde kvarts. HLF og HMF oppfordrer alle byggherrer og entreprenører, fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, til å velge løsninger som reduserer faren for eksponering av kvartsstøv for arbeidstakerne som skal utføre arbeidet.

I heisbransjen kan kvartsstøv oppstå under boring i betong i heissjakten. HLF og HMF understreker betydningen av å handle proaktivt for å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Løsninger som bruk av ankerskinner, vil redusere behovet for boring i sjakten og vil kunne være et effektivt tiltak for å begrense eksponeringen for kvartsstøv. Denne løsningen vil bidra til umiddelbar reduksjon av risikoen for arbeidsrelaterte helseproblemer. Ankerskinner vil også bidra til at støy og vibrasjoner reduseres vesentlig. Dette vil også være et godt bidrag til renere bygg.

Som en del av sitt engasjement for bransjens sikkerhet og trivsel, har HLF og HMF også planer om å utføre felles målinger av støvnivåer i heissjakter. Disse målingene vil gi verdifull innsikt og grunnlag for videre handling for å beskytte arbeidstakernes helse.

I heisbransjen kan kvartsstøv oppstå under boring i betong i heissjakten. Ankerskinner vil også bidra til at støy og vibrasjoner reduseres vesentlig. Dette vil også være et godt bidrag til renere bygg. Illustrasjonsfoto er et tatt av fotograf Ken Opprann i forbindelse med heismontasjen på Nasjonalmuseumet i 2018.

Kontaktpersoner:

Markus Hansen, leder av HMF

tel:94890389

Ben Gjerland, Daglig leder Heisleverandørenes Landsforening

tel:91746886

Les hele pressemeldingen her!

Les tidligere artikler om kvartsstøv fra heis.no her!

Siste artikler

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.

NÅ KAN DET GÅ MOT ELEKTRIKERSTREIK

Etter fire dager endte forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro med brudd den 25. april. I dag 27. mai starter meklingen.

Arbeidstilsynet skal kontrollere arbeid med helsefarlig steinstøv

Arbeidstilsynet vil i sommer utføre tilsyn i utsatte bransjer, hovedsakelig i bygg og anlegg, for å kontrollere om det forekommer at arbeidere blir eksponert for kvarts. Vi vet at arbeidstakere daglig blir utsatt for kvartsholdig steinstøv, som kan forårsake lungekreft, allergi og KOLS.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X