Evaluering lærlingesamling 2023

Lærlingesamling – evaluering

Hvordan rangerer du følgende: